Flygtninge
6. december 2019

Dumpet

Det er vurderingen fra Dansk Flygtningehjælp og Dignity oven på kritikken af Danmark fra FN’s komité for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Det er især de seneste års stramninger i udlændinge- og integrationspolitikken og det såkaldte paradigmeskifte fra foråret 2019, der ”undergraver flygtninges økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.”

Det er et usædvanligt skarpt sprog fra komitéens side, hvorfor kritikken skal tages alvorligt, skriver Sine Hav og Elna Søndergaard i en kronik i Jyllandsposten.

Midlertidighed, optjeningsprincippet på børne- og ungeydelsen og den lave integrationsydelse er blandt kritikpunkterne i FN-komitéens rapport. Se samtlige rapporter, der er indgået i vurderingen, bl.a. fra Institut for Menneskerettigheder og civilsamfundet.