1. januar 0001

Vi har brug for, at verdens ledere tager globalt ansvar

496436

UN Photo/ Rick Bajornas

 

Den 24. oktober er det FN-dag, hvilket også betyder at FN vil blive fejret verdenen over. FN blev stiftet tilbage i 1945 og stiftelsen var på mange måder en reaktion på anden verdenskrig. Rammerne blev fastgjort dengang og står stadig i dag; rammer for en fredelig, bæredygtig og ligestillet verden.  Når det er sagt, så er der mange ting under forandring, og selvom rammerne står fast, skal de udfyldes, hvilket kræver både samarbejde og ledelse.

I 2017 tiltrådte Trump som den nye amerikanske præsident og har sidenhen haft en klar idé om, hvilken retning USA's fokus skal være i, nemlig indad. Det står på mange måder står i stærk kontrast med den tidligere politiske dagsorden der har hersket i landet, der - på godt og ondt - har italesat en særlig rolle for USA som en nation med et særligt moralsk ansvar og politisk lederskab på den globale scene.

Trumps ambitionsniveau for FN og det multilaterale samarbejde kom senest til udtryk hans tale under åbningen af FN´s Generalforsamling:

"We reject the ideology of globalism, and we embrace the doctrine of patriotism."

USA tilbagetrækning - og på efterhånden flere områder, decideret afvisning - af det multilaterale samarbejde gennem FN, har skabt et vakuum i den internationale retsorden gennem FN. Magtstrukturerne er blevet slørede, og det skaber forvirring og usikkerhed for medlemslandene - og FN-organisationerne.

Det er derfor mere vigtigt end aldrig før, at Danmark og andre medlemslande træder til og bringer globalt ansvar på den politiske dagsorden. Den franske præsident, Emmanuel Macron er en af de statsledere, der efter åbningen af Generalforsamlingen, har udtalt sig meget kritisk omkring den udvikling, der ses i øjeblikket, hvor flere og flere lande synes at vende ryggen til det etablerede internationale samarbejde.

Den danske udviklingsminister holdte også en flot tale under åbningen af FN´s General Forsamling, hvor hun blandt andet fremhævede,

"To Denmark, the path forward is clear: Global challenges need global solutions. And to this end, we need a strong United Nations with its unique legitimacy and its universal membership. A United Nations that delivers on its full potential".

Ikke en uge senere afholdte Lars Løkke Rasmussen sin åbningstale til Folketinget, men her blev FN ikke nævnt med ét ord. Det gjorde EU derimod som blandt andet blev beskrevet som den stærkeste spiller for at f.eks. bekæmpe klimaforandringer. EU er en vigtig regional og international aktør, men verden er dog større end det.

Med FN's generalsekretærs, Antonio Guterres' ord:

"On United Nations Day, let us reaffirm our commitment. To repair broken trust. To heal our planet. To leave no one behind. To uphold dignity for one and all, as united nations"