1. januar 0001

Verdens flygtninge & migranter fortjener en global løsning

Fredag den 18. maj 2018 afholdte vi i samarbejde med FN-forbundets folketingsgruppe en konference i Fællessalen på Christiansborg om de to forhandlingsspor i FN, der blev udstukket af New York-erklæringen: det ene for flygtninge og det andet for immigration.

Panelet bestod af Carsten Staur, Danmarks FN-ambassadør i Genève, Søren Jessen-Petersen, tidligere assisterende højkommissær for UNHCR og tidligere FN's særlige udsending i Kosovo, Rasmus Egendal, vicedirektør i FN's Fødevareprogram WFP og Christian Friis Bach, Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, der hver bragte deres erfaring med sig fra forhandlingsbordet og nærområderne og lagde grunden for den efterfølgende politiske debat.

 

>> Se højdepunkter fra debatten på Twitter

 

En gentagen pointe fra det kyndige panel var nødvendigheden af det langsigtede, globale samarbejde; den vigtige, men ofte negligerede forskel på definitionerne 'flygtning' og 'migrant'; vigtigheden af at styrke og stabilisere skrøbelige lande og mindske menneskerettighedskrænkelserne; og først og fremmest - at det handler om mennesker.

 

>>Læs Carsten Staurs oplæg

>> Læs Rasmus Egendals oplæg

>> Læs Christian Friis Bachs oplæg

 

Hverken New York-erklæringen eller de to forhandlingsspor er noget, man hører meget om herhjemme, hverken i medierne eller i den politiske debat. Danmark var med lige fra begyndelsen, da initiativet blev taget i FN til New York-erklæringen, hvormed medlemslandene ikke bare bekræftede det folkeretslige grundlag, først og fremmest baseret på Flygtningekonventionen, men også forpligtede sig selv og hinanden på at finde frem til en politisk aftale, der vil kunne sikre den nødvendige beskyttelse af flygtninge, og en aftale, der vil kunne sikre en bedre håndtering af migranter. Men det bliver alt for ofte glemt, som Yildiz Akdogan (S) konstaterede, da hun indledte konferencen.

 

>> Du kan også høre Carsten Staur
kommentere på FN-forhandlingerne på P1 Orientering her

 

Og det er i FN, at trådene skal samles, understregede Henrik Dahl (LA). Dét var der enighed om på tværs af partierne i panelet, der var repræsenterede ved Ulla Sandbæk (Alternativet), Holger K. Nielsen (SF), Martin Lidegaard (Radikale Venstre), Henrik Dahl (Liberal Alliance) og Yildiz Akdogan (Socialdemokratiet), der også er formand for folketingsgruppen. Mere end det, var der stor interesse for at tage emnet op i Udenrigspolitisk Nævn og holde dialogen kørende.

"Det, vi taler om, er essensen af bæredygtig udvikling, af de 17 Verdensmål og af kravet om, at alle har lige ret: 'Leave no-one behind'." Med de ord afsluttede FN-forbundets landsformand, Jørgen Estrup konferencen, som - forhåbentlig - vil være medvirkende til at sætte en ny dagsorden i Folketinget.

 

>> Du kan her læse de afsluttende bemærkninger fra fredagens konference fra Jørgen Estrup i fuld længde

 

Hvis du vil læse mere om de igangværende FN-forhandlinger, så besøg hjemmesiden refugeesmigrants.un.org/global-response