1. januar 0001

UNHCR Talsperson Opfordrer Danmark til at tage Ansvar

Netop som Socialdemokratiet præsenterede deres meget omtalte udlændingeudspil, begyndte forhandlingerne i FN til en global aftale om flygtninge som opfølgning på New York Deklarationen fra 2016. UNHCR talsperson Cécile Pouilly udtrykker bekymring til Politiken over centrale elementer i Socialdemokraternes forslag og understreger Danmarks, såvel som alle verdens landes globale ansvar.

UNHCR artikel billede

UNHCR Photo / Mohammed Mahoud

Pouilly bringer en liste interessante pointer i hendes udtalelse. Hendes første pointe handler om diskursen om flygtninge i Europa. Også i Danmark diskuteres der, hvordan vi bedst muligt kan lukke grænser og begrænse flygtninge og indvandring. Der ses ofte negativt på flygtninge som 'snyltere', der vil koste penge for statskassen. Pouilly argumenterer for, at flygtninge ofte har professionel, kulturel baggrund, og nærer et stærkt ønske om at genopbygge deres liv, får de blot chancen. De kan bidrage positivt til national udvikling og økonomi, får de den rette velkomst og integration i deres værtsland.

Hendes anden pointe er, at oprettelsen af lejre ikke er en langsigtet og holdbar løsning på flygtningesituationen. At sidde i en flygtningelejr i et helt liv er ikke til gavn for nogen, og nogle familier sidder i lejre i flere generationer. I Uganda har man en helt unik måde at tage imod flygtninge på: de indlemmes på meget mere lige fod med værtslandets borgere. Adgang til skole, arbejde og et mere almindeligt liv giver flygtninge muligheden for at genopbygge deres liv og bidrage positivt til værtslandets økonomi. Denne model skal udbredes, mener Pouilly. FN's Global Compact on Refugees, som er en del af New York Erklæringen, skal forsøge at finde alternativer til asyllejre.

Den tredje pointe Pouilly bringer er, at ikke nok med at 85% af verdens flygtninge befinder sig i lavindkomst lande uden for Europa, så er presset på Grækenland og Italien enormt, da de tager imod størstedelen af de flygtninge, der kommer til Europa. De historisk mange flygtninge, vi har i verden i dag, kræver solidaritet med de lande, der tager det største læs, mener Pouilly.

Det er netop disse pointer, den kommende globale aftale om flygtninge skal forsøge at adressere. Det handler om ansvarsdeling og viljen til at hjælpe hinanden.

 

Se også: Debatindlæg fra Globalt Fokus' medlemsorganisationer:Debatindlæg: Socialdemokratiets mangel på langsigtede løsninger