1. januar 0001

Statsløshed

Retten til statsborgerskab er en del af menneskerettighedserklæringen fra 1948. Men i Danmark bliver der til stadighed født mellem 30-40 statsløse om året. I Europa når det tal op på 1 million. I Danmark er de fleste statsløse af palæstinensisk oprindelse, da Israel blev vestligt anerkendt som en stat på Palæstinensernes bekostning. I Myanmar lider Rohingya folket under statsløshed. UNHCR anslår, at omkring 10 millioner mennesker i dag er statsløse. Langt de fleste af disse er på flugt fra forfølgelse.

759756

UN Photo / Caroline Gluck

 

Statsløshed er defineret juridisk som en person der ikke regnes for at være statsborger i noget land i henhold til national lov. Statsløshed kan opstå enten fordi du er født statsløs: dine forældre er flyttet til et andet land hvor du er blevet født, men landets love omfatter ikke statsborgerskab på baggrund af fødested alene. Statsløshed opstår dog oftest i forbindelse med fratagelse af statsborgerskab på baggrund af etnisk, seksuel eller kønsdiskrimination. Det sidste er netop tilfældet i Myanmar. Lovgivningen i Myanmar anerkender ikke det muslimske minoritetsfolk Rohingya som statsborgere, og det på baggrund af diskrimination. Voldelig fysisk forfølgelse af dem har ført til en af de hurtigst voksende flygtningekriser i verden.

Blandt de 10 overordnede forpligtelser fra New York Erklæringen for flygtninge og migranter finder vi de følgende punkter, som bl.a. omfatter statsløse:

-       Beskytte flygtninge og migranters rettigheder uanset status

-       Fordømme xenofobi mod flygtninge og migranter

-       Finde nye hjem til alle flygtninge identificeret af UNHCR

-       Styrke flygtninge og migranters positive bidrag til social og økonomisk udvikling i deres værtsland

I Danmark findes der en mulighed for at nægte statsborgerskab til statsløse hvis det begrundes med veldokumenteret sikkerhedsrisiko. Men i betragtningen af hvor mange statsløse der fødes i Danmark årligt (30-40) og hvor mange der findes på verdensplan (10 millioner), bør Danmark da så ikke vise vilje til bidrag af overholdelse af menneskerettighedserklæringen fra 1948 hvor statsborgerskab indgik? Idet der forhandles om en global aftale om håndteringen af flygtninge og migranters rettigheder i år er dette emne yderst passende. De mange flygtninge og immigranter der begiver sig mod et bedre liv i andre lande bør beskyttes bedst muligt uanset statsborgerskabsstatus, og bør have de samme basale rettigheder som os andre. Statsløshed betyder nemlig ofte mangel på noget så simpelt som et pas - hvilket er ensbetydende med mange ting, såsom ret til uddannelse, sundhedspleje, job og fri bevægelighed. Uden disse ting bliver livet nemt fyldt af forhindringer og skuffelser. Muligheden for at gå i skole, komme til læge, få et job, åbne en bankkonto, købe et hus eller blive gift - noget, som mange mennesker tager for givet - er nemlig ikke nødvendigvis til stede for statsløse. Der skal findes en global løsning i samarbejde, der kan sikre de statsløse de rettigheder vi andre ofte tager for givet.

 

>>Læs også vores artikel om kvoteflygtninge.