1. januar 0001

Sønderrivende kritik fra FN af den stigende fattigdom i USA

757344

UN Photo/ Eskinder Debebe

 

 

Først trak de sig fra UNESCO, så Klimakonventionen, og nu Menneskerettighedsrådet. Kløften mellem USA under præsident Trump og FN bliver stadig større. En nylig FN-rapport, der rejser kritik af den ekstreme fattigdom i det amerikanske samfund, blev beskrevet af den amerikanske FN-ambassadør, Nikki Haley som "latterlig".

En FN-delegation tog i vinters en tur rundt i USA. Under ledelse af Philip Alston, FN's særlige rapportør vedr. ekstrem fattigdom og menneskerettigheder, besøgte delegationen nogle af de mest udsatte områder i USA. Et af områderne der blev besøgt var Skid Row, et område i det centrale Los Angeles med USA's største koncentration af hjemløse: her opholder sig mellem 5000 og 8000 hjemløse sig på et område på 1 kvadratkilometer. Turen gik også gennem ekstremt fattige områder i Alabama, de kriseramte kulmineområder i Virginia og Puerto Rico, hvor orkaner har ødelagt infrastruktur, velfærd og skabt død og ødelæggelse.

Konklusionen fra den efterfølgende rapport er klar: USA's politiske system gennem de sidste 30 år har tilgodeset den mest velhavende del af befolkningen på bekostning af resten, hvad der har undermineret det sociale sikkerhedsnet. Rapporten og eksperter fortæller, at Trump-administrationen blev overleveret en kritisk status quo, med tårnhøj ulighed og et af de mest vidtrækkende og alvorlige fattigdomsproblemer i et udviklet land.

Men i stedet for at forsøge at dæmme op for problemerne, har Trump-administrationen forværret dem. Gennem lempelser på selskabskatter og andre tiltag har Trump givet skattebesparelser til den mest velstillede del af befolkningen, samtidig med at hans administration med de forestående beskærelser på sociale ydelser og statsstøttede boliger straffer de, der ikke kan klare sig selv.

Det estimeres, at en fjerdedel af alle verdens milliardærer er amerikanske statsborgere. Samtidig estimeres det, at ud af USA's 325 millioner indbyggere lever 40 millioner i fattigdom. Og tendenserne ser mildest talt foruroligende ud: ikke nok med at amerikanere i gennemsnit lever kortere liv end tidligere, så er deres liv også langt mere fyldt med sygdomme end tidligere. Tropiske sygdomme, der ofte florerer i fattige områder med dårlige sanitetsforhold, er stigende i USA, og procentsatsen for fængselsindsatte er fortsat den højeste i verden.

Kigger man til udviklingen i Europa står den i skarp kontrast: i 1980 var den rigeste 1% af befolkningen lige rige - de ejede 10% af den samlede nationale indkomst. I dag ejer Europas rigeste 1% omkring 12% af national indkomst i Europa. I USA ejer de over 20%. Også IMF, International Monetary Fund, advarer USA: "Den amerikanske økonomi leverer bedre levestandard for kun få. Husstandsindkomsterne stagnerer, jobmulighederne forværres, udsigterne for opadgående mobilitet er aftagende, og økonomiske gevinster er i stigende grad påfaldende dem, der allerede er velhavende."

Hvordan svarer USA på den kritik der kommer fra FN, IMF og eksperter? Nikki Haley, USA's ambassadør til FN siger: "Det er åbenlyst latterligt for FN at undersøge fattigdommen i Amerika. Den særlige rapportør har spildt FN's tid og ressourcer og burde rette opmærksomheden mod verdens værste menneskerettighedsmisbrugere men valgte i stedet at fokusere på det rigeste og frieste land i verden."

Mange amerikanske regeringsfolk gav under FN-delegationens tur rundt i landet udtryk for at snyd med sociale ydelser var grasserende, men ingen beviser blev fremlagt for disse påstande, melder FN. Kritikken kommer i kølvandet på USA's afhop fra FN's menneskerettighedsråd, og vurderingen er, at USA risikerer at isolere sig selv fra resten af verden, i fald at Trump-administrationen fortsætter sin aggressive, regressive politik.

FN's endelige rapport om ekstrem fattigdom i USA kan læses her