1. januar 0001

NGO-rapport kritiserer Danmarks efterlevelse af menneskerettighederne

Untitled design (6)

 

Danmark har netop været igennem midtvejsevalueringen i UPR-processen, the Universal Periodic Review i FN's Menneskerettighedsråd. Cirka hvert 4. år skal landene rapportere og stille op til dialog om deres overholdelse af menneskerettighederne, herunder også Danmark, der tilbage i 2016 fik knap 200 anbefalinger, som de sagde 'ja', 'nej', 'måske' til.

I juni indsendte Regeringen sin midtvejsrapport, og det samme gjorde 18 danske menneskerettighedsorganisationer, herunder FN-forbundet. Et par nedslag i rapporten, viser hvor organisationerne synes, det kniber med efterlevelsen.

For eksempel:

- Inkorporering af centrale menneskeretskonventioner, hvor regeringen ikke har ønsket at gå den vej, selv om det ville skabe bedre overensstemmelse mellem den nationale lovgivning og hvilke tilsagn DK internationalt har givet.

- Evaluering af proportionerne i anti-terrorlovgivning. Her mener organisationerne, at det efter 16 år med sådan lovgivning må være muligt at vurdere, om den er proportional. Desuden peges der på, at DK ikke vil respektere, at EU-domstolen har afgjort at DK's praksis med logning af teletrafik er for vidtgående.

- Interkulturel tolerance. Her har regeringen givet tilsagn om at ville virke for dette, men organisationerne synes ikke, at det helt er, hvad regeringen de facto står for - bl.a. ikke på det religiøse område.

- Diskrimination. Her peger organisationerne på at særlig lovgivning på såkaldte "ghettoområder" kan føre til særskilt diskrimination, ligesom der på flere områder, fx mht. handicappedes muligheder, er meget der kan gøres bedre

- Asylbørn. Her vurderer regeringen, at den tager afsæt i hvad der er godt for børnene. Modsat peger organisationerne på at børnenes situation stort set ikke påvirker asylafgørelser, og at forholdene i udrejsecentrene er meget dårlige for børnene.

- Udviklingsbistand til udvikling, herunder fremme af demokrati og menneskerettigheder. Her peges på, at der reelt er skåret i bidrage til udvikling pga. af flygtninge- og asyludgifter.

 

Læs mere:

>> Den samlede rapport fra organisationerne "Joint NGO submission"

>> Regeringens tilbagemelding af juni 2018

>> Vurderingen fra Institut for Menneskerettigheder

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ole Olsen fra FN-forbundets menneskerettighedsudvalg: olsenroskilde@hotmail.com