1. januar 0001

Multilateralismen er under pres

SOCS_Cover_Final

 

CIVICUS har netop udgivet sin årsrapport, kaldet the State of Civil Society Report. I den opgøres der 10 tendenser i det civilpolitiske landskab, som tæller bl.a. globaliseret neoliberalisme, stigningen i overvågning og angreb på journalister og truslen mod multilateralisme fra regeringer rundt omkring i verden.

Så snart multilaterale institutioner, som FN, f.eks. udtrykker bekymringer om overtrædelse af menneskerettigheder eller andre universelle udfordringer bliver det fremstillet som et angreb på de enkelte nationers suverænitet. Der bliver ofte kastet med beskyldninger om underliggende ideologiske motivationer mod de multilaterale institutioner, og statsoverhoveder ser ikke multilateralismen som noget positivt for national interesse. Andre gange bliver disse fora benyttet til at fremme nationale politiske overbevisninger såsom neoliberalistiske synspunkter.

Stater har i det sidste års tid undermineret de multilaterale institutioner ved at bakke ud af mange aftaler: USA trak sig fra både UNESCO og Paris-aftalen, mens erklæringen om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad direkte underminerede FN's hidtidige fælles front. Andre nationer såsom Iran, Rusland, Saudi-Arabien og de Forenede Emirater direkte ignorerer FN's Menneskerettighedskonventioner i krigszoner såsom Syrien og Yemen.

Også Danmark har rystet med sablen over konventionerne og trak sig f.eks. fra kvoteflygtningeaftalen - på trods af en sjælden skarp kritik fra FN.

Derudover har nationerne i FN, også bevist hvordan de presser deres egne nationale og ideologiske interesser ned over FN, og straffer med budgetstramninger. Et eksempel er USA's "America First Foreign Assistance Policy". Her gengiver Nikki Haley, USA's FN-ambassadør, Donald Trumps udsagn om, at midlerne der indgives til de multilaterale organisationer, de er medlem af, bør gå til at fremme USA's interesser, og dermed bør ignorere fattige lande, der har brug for støtte udefra, hvis ikke det rent økonomisk kan betale sig for den Amerikanske stat.

Sammenligner man FN's budget, der er beregnet til at hjælpe mennesker i nød og fremme udvikling for alle, svarer det til mindre end 0,5% af våbenindkøb verden over. Dét samtidig med, at det økonomiske og politiske pres på organisationen er så hårdt som nogensinde.

De multilaterale organisationer er fora, hvor normer, standarder og globale regler opstår. Det er disse der skal holde de nationale stater og virksomheder til et socialt ansvar i henhold til menneskerettigheds-, miljø og klimakonventioner. Samarbejde mellem lande er vejen frem for udvikling, men desværre lægges der mere vægt på nationale interesser og de multilaterale institutioner misbruges, udnyttes og underkues.

 

>> Læs hele CIVICUS's rapport om civilsamfundets status her