1. januar 0001

Jørgen Estrup: Danmark har brug for FN

Hvis vi ønsker at skabe en mere sikker verden, så er der ingen vej uden om FN. Der findes ikke nogen international organisation, som har større global legitimitet end FN. 193 stater i verden er medlemmer af FN. Ingen international organisation har flere medlemsstater. FN har større betydning for os alle, end vi normalt tænker over.

422891

UN Photo / Mark Garten

 

Af Jørgen Estrup
Landsformand, FN-forbundet

 

Samarbejde om grænseløse problemer
Gennem FN og dets underorganisationer samarbejdes der om at bekæmpe problemer, som landegrænser ikke kan stoppe; for eksempel bremse global opvarmning, bekæmpe ebola og andre epidemier, om nedrustning, respekt for menneskerettigheder, fredsmægling og de praktiske veje til løsninger.

Næste gang du tager flyet, kan du måske overveje, hvor vigtigt det er, at der findes en international civil flyorganisation under FN.

FN har også afgørende betydning for vores sikkerhed i Danmark og Europa. De skærpede sanktioner imod Nordkorea kan måske forhindre en atomkrig.

Men sanktionerne var kun mulige, fordi FN's Sikkerhedsråd i enighed vedtog dem.

Tvivl om FN truer sikkerheden
De senere år har nogle af Danmarks allierede, specielt USA, skabt tvivl om FN-sporet. Det er en farlig udvikling, som kan true vores sikkerhed.

Klare internationale spilleregler via FN og folkeretten skal styrkes. Det er i Danmarks interesse.

Det blev også fastslået som et af fem pejlemærker i den såkaldte Taksøerapport fra 2016 om Danmarks fremtidige udenrigs- og sikkerhedspolitik:

"Fremme globale løsninger og håndtering af fremtidens klimaudfordringer […] og støtte op om et regelbaseret internationalt samarbejde, hvor både gamle og nye magter også i fremtiden vil se FN som den primære globale ramme for balancering af interesser".

Under den kolde krig var FN en af de vigtigste søjler i Danmarks udenrigspolitik. Vi var såkaldt "lead-nation" i FN sammen med de andre nordiske lande.

Denne placering fortsatte i mange år med danskere på topposter og med et stærkt engagement i FN.

Så sent som i 1995 tog Danmark initiativ til dannelsen af en permanent multinational fredstyrke, SHIRBRIG, tilknyttet FN. I det danske FN-forbund var vi varme tilhængere af en sådan FN-styrke.

Vi ønskede, at FN skulle have bedre værktøjer til at reagere hurtigt for at undgå eskalering af konflikter og nye folkedrab, som vi havde set dem i Rwanda og Srebrenica.

Desværre tog den danske regering under ledelse af Anders Fogh Rasmussen i 2008 initiativ til lukningen af SHIRBRIG.

Vi har brug for FN
Danmark har nedtrappet deltagelsen i FN's fredsbevarende arbejde, og vi har i flere omgange deltaget i krige, som har brudt folkeretten, og hvor brud på menneskerettighederne har været accepteret af vores allierede.

At USA stadigvæk holder mennesker fanget i Guantanamobasen, uden at de har haft mulighed for at forsvare sig ved en uafhængig domstol, er uacceptabelt.

Vi har brug for FN, når vi skal i dialog med regeringer, som vi er uenige med. Vi har brug for FN, når det drejer sig om nedrustning, fredsmægling og genopbygning af lande, der har været i krig.

FN har stor betydning for Danmark og Europa.

Gennem FN kan vi også forsøge at finde en bæredygtig løsning på, hvordan vi hjælper verdens flygtninge, og hvordan vi skaber en verden, hvor menneskers sikkerhed og rettigheder garanteres, uanset hvor de bor.

Det er afgørende, at vi i Danmark, Norden og Europa fortsætter med at være aktive i FN. Hvis vi en dag skal få fred i Ukraine, så vil det også være FN, vi skal have på banen.

Gennem FN kan vi skabe den nødvendige dialog og træffe beslutninger, som lande med vidt forskellige samfundsmodeller kan acceptere.

FN er garant for Danmarks og Europas sikkerhed.

 

Indlægget er bragt første gang på Altinget | Forsvar den 22. marts 2018