1. januar 0001

Insekter på menuen

StockSnap_OFQKQYCDYL

 

I 2050 forventes verdens befolkning at nå 9 milliarder mennesker. Blandt konsekvenserne er et stigende pres på produktionen af fødevarer, hvad der betyder et stigende pres på vores miljø.

Hvis vores nuværende fødevareproduktion fortsætter, som den er nu, forudser man i FAO, FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation, at manglen på landbrugsjord, vand, skovarealer, fiskeri og energikilder vil blive et alvorligt problem. Men måske kan insekter være vejen frem.

"Spiselige insekter indeholder højt protein, vitaminer og aminosyrer for mennesker. Græshopper behøver seks gange mindre foder end køer, fire gange mindre foder end får, og to gange mindre end svin og slagtekyllinger for at producere samme mængde protein."

Sådan fremgår det af FAO's hjemmeside, hvis insekterne vel og mærke bliver opdrættet ordentligt.

Fredag den 21. - 22. september afholder Københavns kommune sammen med konsortiet 'København på 6 ben' for andet år i træk Copenhagen Bug Fest med en herlig blanding af underholdning, god mad og faglige oplæg.

Blandt stadeholderne kan du også finde FN-forbundet København, der er med for at fortælle om Verdensmålene, om hvordan f.eks. flere insekter på menuen kan føde ind i flere af Verdensmålene, som f.eks.:

#2 Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og støt bæredygtigt landbrug

#3 Fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre

#9 Opbyg en modstandsdygtig infrastruktur, støt inkluderende og bæredygtig industrialisering og frem innovation

#11 Gør byer og lokalsamfund inddragende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige

#12 Fremme bæredygtigt forbrug og produktion

#13 Hurtig indsat for at bekæmpe klimaforandringer og dens indvirkninger

#14 Bevar og sikre bæredygtig udnyttelse af verdenshavene og andre hav samt marineressourcer

#15 Beskyt, genopret og støt bæredygtig udnyttelse af økosystemer og af skove, bekæmp ørkendannelse, stands jordforringelser og tab af biodiversitet

#17 Styrk det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene

 

Læs mere og se programmet for Copenhagen Bug Fest her.