1. januar 0001

Indtryk fra FN’s årlige Kvindekommission

Vi har haft besøg af de tre unge repræsentanter Sarah, Ida og Emmeli til en snak om deres deltagelse i FN's årlige Kvindekommission, og du kan læse alt om deres oplevelser lige her!

CSW62 WEB Banners_675x123_EN

@UN Women Photo

Tilbage i marts måned fandt årets CSW - Commission on the Status of Women - sted i FN's hovedkvarter i New York. Årets tema var Rural Women, kvinder i landdistrikter. Mange civilorganisationer og NGO'er var til stede også fra Danmark, både ved de indledende begivenheder og under forhandlingsfasen. Den danske repræsentation talte udviklingsminister Ulla Tørnæs, ligestillingsminister Karen Ellemann, MF'ere, herunder formand for FN-forbundets Folketingsgruppe, Yildiz Akdogan, repræsentanter fra civilsamfundet og sidst, men slet ikke mindst 3 ungerepræsentanter fra DUF og danske IMCC - International Medical Cooperation Committee.

 

Emmeli, Ida og Sarah var alle 3 til stede ved CSW. CSW handler om at gøre status på kvinders rettigheder, og opnå en konsensus verdens lande imellem om de fremadrettede målsætninger vi bør gøre os. Men hvad er status på kvinders rettigheder verden over i dag?

Emmeli: "Det er en kendsgerning at kvinder og piger i landdistrikter har begrænsede muligheder når det gælder bl.a. adgang til sundhed, uddannelse, arbejde og økonomisk uafhængighed. De rammes hårdt af klimaforandringerne, de har en større tilbøjelighed til at blive gift væk som børn og dø alt for unge af komplikationer relateret til graviditet og fødsel."

Sarah: "Det kommer an på hvilken kontekst man er i. Jeg synes personligt slet ikke vi er i mål. Det kan være svært at se når man bor i et trygt land som Danmark, men når man lige kommer lidt ud, er vi faktisk et sted som ikke er ønskværdigt. Der er stadig millioner af kvinder der bliver kontrolleret, udsat for vold og seksuelle overgreb. Der er stadig kvinder der ikke kan komme på arbejdsmarkedet og ikke kan tjene deres egne penge, og som ikke kan få lov at bestemme over deres egen krop og liv."

Ida: "Et ord der passer meget godt er utilfredsstillende. Jeg betragter det også som dynamisk. For eksempel et land som USA efter Trump er blevet præsident, og Global Gag Rule er underskrevet, det kan man kalde at spille mod kvinders rettigheder verden over. De har været mere progressive under Obama. Så ser man også lande som Tunesien og Libyen bryde ud fra den Arabiske gruppe og kæmpe mere for kvinders rettigheder. Jeg synes egentlig det er en meget dynamisk størrelse, det bevæger sig ikke kun frem og tilbage, men er i en konstant flydende bevægelse."

Hvilke emner har været dominerende for Ida, Sarah og Emmeli i år?

Sarah: "Der er mange politiske konferencer der snakker om unge, men det er svært at se hvor unge er henne. Det er enormt ærgerligt at man ikke inviterer ungdommen ligeså meget med ved forhandlingsbordet, så jeg ser en klar fremtid ift. CSW. Man får sat unges dagsorden længere op på prioriteringslisten og man får faktisk lavet youth spaces, hvor unge har et talerør og kommunikerer til medlemslandene og derved får bidraget ift. det ønskede slutresultat til CSW"

Ida: "Man fyldes med forargelse når man hører et land som f.eks. Vatikanet får rigtig meget taletid, og bruger den taletid til at beskylde vesten for at vi gerne vil opnå racerenhed, når vi prøver at udbrede abortrettigheder til f.eks. de afrikanske lande."

Men både Emmeli, Ida og Sarah er optimistiske for fremtiden for kvinders rettigheder, specielt fordi der blev accepteret et slutdokument i år, hvilket der ikke er blevet tidligere gange:

Emmeli: "En af de vigtigste ting vi opnåede på CSW var da FN's medlemslande på konferencen sidste dag vedtog sluterklæringen indeholdende de punkter som verden fremover skal arbejde på for at styrke kvinder og piger i landdistrikterne. Som medlem af en sundhedsfremmende organisation (IMCC) så jeg helst at sluterklæringen indeholdte et stærkt sprog på de punkter der relaterer sig til kvinders seksuelle sundhed og reproduktive rettigheder. Det var nok lidt svært at gå med til det for mange af de bl.a. muslimske og katolske lande. Men lidt har også ret! Vi opnåede nogle ret ambitiøse mål for områder som f.eks. seksualundervisning og sexchikane, hvilket for nu er et rigtig stort skridt i den rigtige retning."

Ida: "Det succesfulde i år er, at vi har nået de her agreed conclusions. Sidste gang temaet var Rural Women ligesom i år, var resultatet… ingenting. Man kunne slet ikke nå konsensus om noget som helst. Det er positivt man har det i år. Når man snakker om kvinders rettigheder i fremtiden, synes jeg det er svært at spå om. Men jeg vælger at være optimistisk fordi det er det rigtige. Det er rigtigt at vi skal være ligestillede."

Sarah: "Kvinders rettigheder er langt fra i mål, men der er rigtig mange der kæmper for dem og kæmper for deres sag."

Ida Lang Andersen er Executive Board Member hos IMCC, og læser Medicin ved Aarhus Universitet.

Sarah Chehri er Ungedelegat fra DUF til FN, og læser medicin ved Københavns Universitet.

Emmeli Mikkelsen er læge ved regionshospitalet i Horsens og medlem af IMCC's internationale delegation.

Du kan læse hele interviewet med pigerne fra DUF og IMCC HER. Tusind tak for jeres indblik, Ida, Sarah og Emmeli!