1. januar 0001

Imod bæredygtige og robuste samfund

HLPF

 

Er vi på den rigtige vej med Verdensmålene? Det er, hvad der sættes til debat, når det igen er blevet tid til high-level political forum (HLPF) for bæredygtig udvikling i New York den 9. - 18. juli 2018.

I sin seneste statusrapport på arbejdet med Verdensmålene, lagde generalsekretær Antonio Guterres ikke skjul på, at der er lang vej endnu:

"With just 12 years left to the 2030 deadline,
we must inject a sense of urgency."

 

Det er især konflikter og klimaforandringer, der er årsag til stigende sult og fordrevne på globalt plan.

Årets tema er 'Imod bæredygtige og robuste samfund', hvorfor der er særligt fokus på

  • MÅL 6; at sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt
  • MÅL 7; at sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
  • MÅL 11; at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige
  • MÅL 12; at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer
  • MÅL 15; at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet
  • MÅL 17; at styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene

Repræsentanter fra regeringer, civilsamfund og erhvervslivet er samlet i de to uger, hvor i alt 47 lande skal evalueres.

Generalsekretær Torleif Jonasson deltager på vegne af FN-forbundet og 92-gruppen, der arbejder for at fremme bæredygtig udvikling både nationalt og globalt.

Læs meget mere om HLPF her og følg debatten på Twitter via #HLPF

Læs også, hvordan det gik, da 92-gruppen og Globalt Fokus' skyggerapport på regeringens arbejde med Verdensmålene blev lanceret på Folkemødet i år.