1. januar 0001

Ikke godt nok

SDG_DK

 

 

Det høres ofte, at Danmark er ét af de lande, som er langt fremme med hensyn til opfyldelsen af dagsordenen, men selvom Danmark klarer sig relativt godt sammenlignet med andre lande, har vi stadig store udfordringer med hensyn til opfyldelsen af Verdensmålene. Samtidig er arbejdet med Verdensmålene ikke afgrænset af nationale grænser. Derfor kræves et stort engagement og ansvar fra den danske regerings side for at kunne bidrage til opfyldelsen af målene - både indenfor og udenfor de danske grænser.

Men "overordnet set anser Globalt Fokus og 92-gruppen ikke det fremsendte udkast til fremdriftsrapport som en indikation på, at regeringen tager sit ansvar for at nå Verdensmålene alvorligt."

Sådan lyder det i høringssvaret fra de to netværk til regeringens udkast til fremdriftsrapporten, der omhandler Danmarks opfyldelse af Verdensmålene.

 

>> Læs hele høringssvaret på 92-gruppens hjemmeside