1. januar 0001

Fornuftigt forsvarsforlig set med FN-briller

651277

UN Photo/ Isaac Billy

 

Det er den umiddelbare vurdering fra medlem af FN-forbundets bestyrelse og forhenværende generalmajor for FN's fredsbevarende styrke i Vestsahara, Kurt Mosgaard.

Blandt de positive ansatser er, at et aktivt engagement i FN fremhæves som en vigtig del af Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik.

Hertil fremhæver Mosgaard:

*En ny let infanteribataljon har internationale operationer som væsentlig opgave. Også den nye hærbrigade har internationale operationer som opgave. Vores transportfly får to ekstra besætninger, så bl.a. flere udsendelser til FN muliggøres.

*Beløbet som reserve til at gennemføre internationale operationer hæves fra 500 mio. om året til 750 mio. i løbet af perioden.

*Forsvarets bidrag til Freds- og Stabilitetsfonden hæves fra 84 mio. pa til ca. 150 mio.

Det er klart, at Forsvarets aktuelle bidrag til terrorsikring, grænsebevogtning og Baltikum reducerer vores mulighed for at bidrage til fred ude i verden på den korte bane; der burde imidlertid i løbet af perioden frem mod 2023 blive udviklet nye og øgede kapaciteter, som giver nye muligheder.

 

>> Læs hele forliget på Forsvarsministeriets hjemmeside

>> Læs mere om FN-forbundets arbejde i relation til forsvarsforliget i vores medlemsblad GLOBAL fra oktober 2017