1. januar 0001

FN-traktat om migration er fornuft

Debatindlægget er bragt i Jyllandsposten den 4.12. 2018

Jeg har med stor undren fulgt de voldsomme udfald mod den kommende FN-aftale om, hvordan man skal se på migration - altså at mange mennesker for kortere eller længere tid søger ophold og arbejde i andre lande.

Helt kort fortalt fastslår aftalen, at migranter er mennesker som alle andre og skal behandles ordentligt - med afsæt i de principper, der er vokset ud af FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948. Migranters forhold har alt for længe været ignoreret.

Den lange aftale kommer hele vejen rundt om emnet og får internationalt sat ord og begreber på, så der kan blive en mere konstruktiv dialog om migration og migranter - som på verdensplan skønnes at tælle en kvart milliard - 3-4 pct. af verdens borgere.

Aftalen handler ikke om at få mere migration, som modstandere af aftalen ellers hævder. En af de første målsætninger i aftalen er faktisk at søge at ændre på negative forhold, som får mennesker til at søge mod andre lande - fattigdom, diskrimination, miljøproblemer mv.

Migration er dog utvivlsomt kommet for at blive, og den har negative og positive sider - for migranten og for de samfund, de skal bo i. Et positivt aspekt er, at mange migranter sender penge hjem og hjælper deres familier i hjemlandet. Tallene for de såkaldte remitter overstiger langt officiel udviklingsbistand, og mange rejser hjem med nye færdigheder.

En negativ side er, at migranter ofte havner i uofficielle dele af arbejdsmarkedet, hvor de bliver udnyttet og underbetalt. Menneskehandel, slaveri og prostitution havner mange migranter også i - og her har kriminelle netværk gyldne muligheder for udnyttelse.

Der er politisk modstand mod den kommende aftale, og et mindre antal lande har valgt at vende ryggen til. Uforståeligt, i betragtning af at det handler om en sag, som i sin natur er grænseoverskridende. Selvfølgelig er der brug for en global aftale af denne karakter. Hellere orden og rettigheder end utryghed og kaos.

 

Ole Olsen, medlem af FN-forbundet

 

>> Læs aftalen The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration

 

>> Læs også Verdens flygtninge og migranter fortjener stadig en global løsning