1. januar 0001

FN og EU i partnerskab for kvinders rettigheder

With the dignity, health and well-being of millions of girls at stake, there is no time to waste. Together, we can and must end this harmful practice. - FN General Sekretær António Gutierrez.

FGM (Female Genital Mutilation) som det også kaldes, er en krænkelse af kvinders rettigheder, og kan medføre seriøse helbredkonsekvenser for de ramte: infektioner, hævelse, forblødning med døden til følge og overførsel af HIV grundet mangel på sanitære forhold under proceduren. Der kan også opstå komplikationer ved senere fødsler resulterende i dødfødte spædbørn. Praksissen har også psykiske konsekvenser for ofrene i form af traumer og chok.

I den forgangne uge har UNFPA og UNICEF haft fokus på udryddelsen af kvindeomskæringer, og statistikkerne på denne menneskerettighedskrænkende praksis er mildest talt chokerende:

200 millioner piger og kvinder er i dag mærket af denne praksis

I Somalia, Djibouti og Guinea er henholdsvis 98, 93 og 97% af kvinder i alderen 15-49 blevet udsat for omskæringer, mens der også er høje procent tal for 14 andre afrikanske og mellemøstlige lande

Kvindeomskæringer bliver hovedsageligt foretaget på pigebørn før de fylder 15

Fortsætter tendensen, anslås det at 68 millioner pigebørn vil blive omskåret inden vi når 2030

Hvad gør FN?

UNFPA og UNICEF har i samarbejde med EU afsat et foreløbigt budget på 500 millioner euro til Spotlight initiativet, der skal sætte fokus på og bekæmpe denne praksis som en del af arbejdet omkring Sustainable Development Goal nr. 5 for 2030, Gender Equality.

På baggrund af Spotlight initiativet er mange unge kvinder i de ramte lande er nu begyndt at stå imod presset fra deres nærsamfund: "We have to fight every day to try to educate as many people as possible", siger 14-årige Latty fra Burkina Faso, som nu kæmper for at ændre andre pigers skæbne, som hendes egen blev ændret da hendes mor nægtede at omskære hende.

Få mere information og læs interviews og beretninger fra piger i ramte lande her.

 

Powerful_Latty_EN

UNFPA Photo (C)