1. januar 0001

FN er ineffektivt og Bureaukratisk

”Min organisation blev styret i detaljer af medlemslandene”. I flere artikler, udgivet af Politiken, kritiserer Christian Friis Bach, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp og tidligere bestyrelsesmedlem hos os i FN-forbundet, FN og dets virke.

flag foto

UN Photo / Mark Garten (C)

Bach kritiserer, hvordan FN's ledelse bliver mikrostyret af medlemslandene. Når en hvilken som helst FN-underorganisation skal tage beslutninger, hvad enten det er sammenlægning af IT systemer eller spørgsmål om verdensfreden, skal alle 193 medlemslandes repræsentanter være enige. Vetoretten i FN's Sikkerhedsråd gør det meget svært for FN's ledelse at få gennemført nogen former for organisationsændringer, og efterlader FN dybt ineffektivt.

Ifølge Christian Friis Bach er de nye reformer, foreslået af António Guterres, et kærkomment initiativ. I en årsrapport af Generalsekretær Guterres bliver punkterne nævnt, og det er en rapport Bach håber, kan omsættes til reform og sætte FN fri til at udføre deres arbejde.

Rapporten indeholder bl.a. følgende punkter:

Budgetplanlægning skal reformeres og simplificeres

Ansættelsesprocesser og beslutningstagen skal reformeres og simplificeres

Medlemslandene skal fratages noget af deres magt, som i stedet skal lægges hos FN's ledelse

Alt i alt vil denne reform kræve tillid fra medlemslandene til FN's virke, og samtidig åbenhed fra alle parter. Ved at sætte FN fri, argumenterer Bach, kan man opnå et langt mere effektivt og stærkere FN.