1. januar 0001

Et træ blev plantet på Frederiksberg

Sammen med CBS fejrede FN-forbundet København FN-dagen den 24. oktober. Det flotte arrangement blev afholdt en solrig efterårsdag hos CBS. Den særlige markering med plantning af et smukt kastanjetræ, var muligt takket være støtte fra Foreningen Plant et Træ.

Verdens globale udfordringer skal ligeledes løses globalt, og dertil har FN i nu 73 år været verdens frontløber for internationalt samarbejde. Der var derfor meget at fejre! CBS havde linet op med velkomstchampagne, og alle fik et glas og en quiz ved ankomst. FN-forbundet København havde lavet denne quiz, som især ønskede svar på, hvorfor det er en god idé at plante træer. For netop træer markerer håbet for en mere bæredygtig verden og vinderen ville få lov til - sammen med Frederiksbergs Borgmester, Jørgen Glenthøj - at plante det flotte kastanjetræ, som Plant et Træ havde doneret til lejligheden.

Men inden da bød CBS' rektor, Per Holten-Andersen, alle velkommen og gav ordet til Mogens Lykketoft, som holdt en fin tale, en hyldest til FN, hvor han ud over at understrege FN's vigtighed i dag kom ind på sin tid som formand for FN's Generalforsamling og vedtagelsen af de 17 Verdensmål. "En revolutionerende dagsorden!" kaldte han målene og skålede for en bæredygtig fremtid.

Derefter fik Steen Hildebrandt ordet som fortaler for Verdensmålene og adjungeret professor på CBS. Også han hyldede vedtagelsen af Verdensmålene og gav en status på gennemførelsen af dem. 'De er alle 17 lige vigtige, og ikke før de alle er opfyldt, er dagsordenen fuldt opnået" sagde han.

Så fik to unge fra CBS' elev-gruppe af "Sustainability Influenzers" ordet. På skift gav de deres bud på, hvordan vi alle kan være med til at skabe en mere bæredygtig verden, og opfordrede især alle de unge til at komme i gang.

Herefter var det blevet tid til at høre Frederiksbergs Borgmester, Jørgen Glenthøj, fortælle om, hvordan Frederiksberg Kommune vil gennemføre de 17 Verdensmål, og også det var et spændende og oplysende indlæg.

Mellem talerne blev der skålet i champagne for FN og Verdensmålene, og til sidst fik FN-forbundet Københavns forkvinde, Ditte Ingemann, ordet. Hun takkede på FN-forbundets vegne for de fine taler og takkede CBS for at åbne dørene for dette arrangement. Hun understregede vigtigheden af arbejdet med Verdensmålene og af at styrke FN i en opsplittet verden. Trods sine 73 år er FN stadig et fast holdepunkt for udvikling og fred i verden, som alle bør værne om.

Ditte Ingemann takkede Foreningen Plant et Træ for at have doneret et træ til lejligheden. Plant et Træ er en almennyttig organisation med H.K.H. Kronprinsen som protektor og har siden 1988 plantet 1000-vis af træer i Danmark som en hjælp til et bedre miljø og klima, da træer lever af CO2 og producerer ilt. Der står mange spændende ting om træer på Plant et Træs hjemmeside www.plant-et-trae.dk

Og så var det blevet tid til at afsløre quiz-vinderen og plante træet. Et fem-mands jazz-orkester spillede, mens alle sang "Livstræet" og derefter fulgtes ad udenfor og så til, mens Borgmesteren, CBS' rektor og quiz-vinderen fik plantet det fine kastanjetræ, som forhåbentlig vil vokse sig endnu større og være et minde til evig tid om FN's rolle i verden. FN-forbundet København havde fået lavet et flot skilt, som blev gravet ned ved træet, til evigt minde og hyldest til FN.

Efter træplantningen gik alle ind igen, og CBS havde linet op med en flot vegetarisk buffet og vine, som alle nød, mens snakken gik om Verdensmålene, og jazzorkestret spillede til.

I sandhed en fin fødselsdag for FN.