1. januar 0001

Er vi på rette vej med Verdensmålene?

"Mit folkemøde startede torsdag morgen med et rask lille skænderi med finansministeren på nyhedssitet Altinget | Udvikling. Et skænderi der fortsatte, da vi senere samme dag var i panel sammen i Verdensmålenes Telt. Anledningen var vurderingen af, hvordan det går med de 17, globalt vedtagne mål for bæredygtig udvikling."

IMG_2332

 

Fredag den 8. juni 2018 udgav 92-gruppen og Globalt Fokus den fælles 'Skyggerapport på Danmarks implementering af verdensmålene', der kritiserer Danmarks implementering for at være utilstrækkelig.

>> Læs pressemeddelelsen

Tirsdag den 12. juni udgav Finansministeriet sin 'Fremdriftsrapport på handlingsplanen for implementeringen af verdensmålene'. I den medfølgende pressemeddelelse anerkendes, at der er 'målsætninger, hvor udviklingen er i negativ retning eller stagnerede', men overordnet anføres, at 'Rapporten viser, at der for de fleste indikatorer er tale om en positiv udvikling i Danmark'.

>> Læs pressemeddelelsen

Torsdag den 14. juni præsenterer Altinget | Udvikling de to rapporter under overskriften 'Ngo'er i opsang til regeringen: I tegner skønmaleri af jeres indsats for verdensmålene', hvor Globalt Fokus' formand Laust Leth Gregersen bl.a. citeres for 'Det bliver lidt et skønmaleri i stedet for at sætte nogle ambitioner. Måske af frygt for at fejle, men det skal man ikke være så bange for', og 92-gruppens formand Torleif Jonasson citeres for 'Man kan jo spørge sig selv, om hele kloden kan leve, som vi gør og med vores CO2-udledning. Med de ressourcer, Danmark har, gør vi simpelthen for lidt for at gennemføre verdensmålene.' Til kritikken svarer Finansminister Kristian Jensen bl.a. 'Jeg synes, de rammer den her diskussion helt skævt. Og det gør, at jeg har svært ved at tage deres rapport særlig seriøst'.


Debatten fortsætter samme dag på Folkemødet, hvor arrangementet'Rigets Tilstand - Danmarks implementering af Verdensmålene' i Verdensmålenes Telt er rammen for en paneldebat, der bl.a. tager udgangspunkt i de to rapporter. I panelet er Kristian Jensen (Finansminister, Venstre), Niels Ploug (Direktør, Danmarks Statistik), Anja Philip (Formand, Forbrugerrådet TÆNK), Torleif Jonasson (Generalsekretær FN-forbundet & Formand 92-gruppen), Kirsten Brosbøl (Formand for Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN's Verdensmål (2030-netværket), Socialdemokratiet), Sara Rønning-Bæk (FN Ungdomsdelegat, Dansk Ungdoms Fællesråd) og Bahare Haghshenas (Senior Manager, Deloitte). Under debatten bad Kristian Jensen om uddybning på kritikken af Danmarks handlinger i fht. Mål 15, Livet på land, som vi i skyggerapporten har givet en 'rød' karakter, men der blev ikke tid til at komme med et svar.

>> Læs Torleif Jonassons udvidede talepapir til paneldebatten

>> Se eller gense hele debatten

Til arrangementet uddelte Deloitte deres nye rapport 'Fra globale mål til lokal udvikling. Nordisk rapport 2018'

Lørdag den 16. juni havde FN-forbundet taletid på Folkemødets Speakers Corner, og valgte at bruge den til at besvare Kristian Jensens spørgsmål vedr. Mål 15. Ud over Skyggerapporten og Fremdriftsrapporten blev også inddraget interview med forskere på Altinget|Miljø, samt Nordisk Ministerråds rapport 'Bumps on the Road', som også er udkommet juni 2018. Foranlediget af et tweet fra FN-forbundet fra Speakers Corner, svarer Kristian Jensen: 'I har ret til jeres egne holdninger, men ikke til jeres egne fakta!'.

Dette besvares af Torleif Jonasson og Jens la Cour, Danmarks Naturfredningsforening.

>> Læs Torleif Jonassons talepapir til Speakers Corner

>> Twitter-dialog med Kristian Jensen