1. januar 0001

'Tak for strategien'

strat>> Find strategien her

 

'Tak for strategien' sagde vi i juni 2017, da regeringen sidst fremlagde en Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi - og fortsatte: 'Selv hvis den havde været perfekt, så er det først i implementeringen, at ordene får værdi. Omvendt, så kan en uperfekt strategi danne grundlag for en bedre politik end tilsigtet.'

Det er ikke, fordi vi er fantasiløse, eller går for stærkt ind for genbrug, men med den nye Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi, præsenteret 15. november 2018, så føler vi trang til at sige det samme.

'Verden i dag er grundlæggende et langt bedre sted at være end nogensinde før.' Ja, bl.a. på baggrund af det globale, multilaterale samarbejde i FN.

'Verden er de senere år blevet stadig mere uforudsigelig. De globale magtforhold forskydes. Der sættes i stigende grad spørgsmålstegn ved værdien af det regelbaserede internationale samarbejde, som er garant for Danmarks sikkerhed, velstand og værdier.' Ja, og Danmark har været med til at skabe usikkerhed ved værdien af det regelbaserede internationale samarbejde.

I strategiens indledning slås det fast, at på det sikkerhedspolitiske område, at 'NATO og det stærke transatlantiske bånd mellem Danmark og USA er afgørende for vores sikkerhed', mens 'EU er den afgørende platform for dansk interessevaretagelse i Europa og globalt'. Bevares, FN og verdensmålene nævnes mange steder i strategien, men tillægges ikke samme, overordnede rolle.

I stedet for delstrategier for udvalgte dele af FN's arbejde, der hvert eller hvert andet år samles i en Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi, har vi brug for en samlet FN-strategi, et tværpolitisk FN-forlig, der skaber sikkerhed for og opbakning til Danmarks progressive rolle i FN.

En FN-strategi, der inkluderer bæredygtig udvikling og de 17 verdensmål på en mere relevant måde end den nuværende nationale handlingsplan på området - den nationale og den internationale gennemførelse hænger sammen. En strategi, der udfolder Danmarks ellers udemærkede indsats for en reform af FN-systemet. En strategi, der kan være et valgoplæg til Danmarks kandidatur til FN's Sikkerhedsråd, der afgøres i 2024. En strategi, der kan danne grundlag for Danmarks medlemskab af FN's Menneskerettighedsråd fra 1. januar 2019.

Det vil være en strategi, vi vil glæde os til at sige tak for.