1. januar 0001

Civilsamfundet efterlyser inddragelse & dialog med Københavns Kommune

I dag på FN’s internationale dag for byer udkommer skyggerapport på Københavns Kommunes handlingsplan for implementering af Verdensmålene, hvor 17 københavnske organisationer vurderer kommunens målsætninger for Verdensmålene i København.

skyggerapport_ed

 

Skyggerapporten er et svar på en utilstrækkelig inddragelse af det lokale civilsamfund i udarbejdelse af en kommunal handlingsplan for Verdensmålene, og i rapporten giver de 17 lokale organisationer deres bud og anbefalinger til, hvordan der på lokalt plan, kan sikres bedst mulig implementering af Verdensmålene.

"Det hele handler om mere inddragelse og dialog, og den inddragelse føler vi ikke har været der. Det er ærgerligt med 'business as usual', når nu Verdensmålene er en oplagt mulighed for nytænkning. Da Verdensmålene blev vedtaget i FN var det med inddragelse af utallige aktører fra på tværs af civilsamfund, eksperter osv. Så hvis man virkelig ønsker at se Verdensmålene implementeret i København, så skal vi også inddrages mere" udtaler Ditte Ingemann, forkvinde for FN-forbundet København.

På initiativ af FN-forbundet København, er 17 lokale civilsamfundsgrupper gået sammen om skyggerapporten på Københavns Kommunes handlingsplan for implementeringen af Verdensmålene. Kommunens handlingsplan, der blev vedtaget i oktober 2017, præsenterer delmål og fokusområder for bæredygtig udvikling, der er relevante for København. Skyggerapporten er et resultat af feedback på kommunens handlingsplan, med skarpe anbefalinger fra civilsamfundet.

Organisationerne bag skyggerapporten imødekommer kommunens fokus på Verdensmålene, men ser også et behov for at lokalsamfundet inddrages endnu mere for bedst mulige inputs og konkrete tiltag i ønsket om et mere bæredygtigt København. Ditte Ingemann kalder det, "en unik mulighed for at samle det københavnske civilsamfund, men også for i fællesskab at være mere i dialog med beslutningstagerne."

Med udgangspunkt i organisationernes ekspertviden om deres område, vurderer de i rapporten Københavns Kommunes målsætninger for implementering af Verdensmålene. Overordnet er det vigtigste budskab, at civilsamfundsaktørerne skal inddrages mere, men rapporten indeholder også konkrete skarpe anbefalinger til forbedringer af kommunens arbejde med Verdensmålene - fra kortlægning af forureningsprofiler i vandkilder, til oprettelsen af et tværpolitisk 2030-netværk på Rådhuset.

"Initiativet til denne skyggerapport er baseret på to formål. Det ene er selvfølgelig ønsket om implementering af Verdensmålene på lokalt plan, og at lokale civilsamfund hertil bliver endnu mere hørt.  Hvis Verdensmålene skal opnås, gælder det både globalt og lokalt, og der er det altså civilsamfundet, der har fingeren på pulsen, da vi er i øjenhøjde med de mennesker og de samfund, der har mest brug for ændringer. Og derfor er politikerne nødt til at lytte til os. Det andet formål med initiativet er at samle de københavnske organisationer endnu mere, så vi ligesom det nationale civilsamfund har en stærk fælles platform at tale ud fra. Vi har endnu ikke haft det faste store runde bord at mødes rundt om, men med dette initiativ giver det også en oplagt mulighed for netop at skabe dette", udtaler Ditte Ingemann.

Rapporten sender et signal til politikere på Rådhuset og andre beslutningstagere om, at gruppen af lokale organisationer er et stærkt civilsamfund, der står sammen og gerne vil inddrages og bidrage til Verdensmålenes implementering i København.

Organisationerne bag rapporten er FN-forbundet København, Kirkens Korshær, Fødevarebanken, GirlTalk, FitforKids, Dansk Flygtningehjælp Integration, Everyday Sexism Project Danmark, Miljøpunkt Nørrebro, Vedvarende Energi København, Landsforeningen af fleks- og skånejobbere, Cyklistforbundet, Mino Danmark, Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, Tænketanken Frej, Danmarks Naturfredningsforening København, Amager Fælleds Venner og Landsforeningen LIVSVÆRK.

Skyggerapporten lanceres onsdag d. 31. oktober kl. 16.30-19.00 i Hovedkassen på Københavns Rådhus.


>> Find rapporten her

 

For yderligere kommentarer, kontakt:

Ditte Ingemann, 
Forkvinde for FN-forbundet København

Tlf.: (+45) 41 10 01 39