1. januar 0001

Hvem skal være FN's næste generalsekretær?

667581

UN Photo/ Mark Garten

 

I år skal FN's næste generalsekretær udpeges. Med over 60 mio. mennesker på flugt fra konflikt, undertrykkelse og ulighed har vi brug for en god leder; en visionær leder, der kan og tør gå forrest og lede os igennem de globale udfordringer, vi står overfor.

Udpegelsen af, hvem der skal beklæde verdens vigtigste job, har tidligere været uigennemskuelig og i realiteten afgjort af Sikkerhedsrådets 5 permanente medlemmer. Men i år bliver det anderledes - og i år får vi i civilsamfundet også en stemme.

Fra den 12. - 14. april vil alle FN's medlemslande få mulighed for at deltage i offentlige dialogmøder med de kandidater, der indtil har annonceret deres kandidatur. Møderne vil også være mulige at følge via webcast, OG civilsamfundet har muligheden for at stille spørgsmål også.

Her kan du se, hvad vi indtil videre har sendt af spørgsmål til kandidaterne:

 

1) Will the #UNSGcandidates work for disarmament and nuclear-weapons-free zones?

 

2) Will the #UNSGcandidates support the creation of a permanent standby force, ready for peacekeeping?

 

3) What will the #UNSGcandidates do to secure facts from the development in conflict zones?

 

4) Will the #UNSGcandidates work to prohibit the use of autonomous killer weapons?

 

5) How will the #UNSGcandidates work to avoid stalemate in conflicts

 

6)  Will the #UNSGcandidates work to prohibit the development of new weapons?

 

Du kan også stille dit spørgsmål. Se hvordan på FN's hjemmeside her: www.unngls.world/