1. januar 0001

FN-forbundet med i opfølgning på FN-anbefalinger

Kommentar af Ole Olsen, medlem af FN-forbundets bestyrelse

 

FN's komite mod tortur ser med mellemrum på alle landes efterlevelse af konventionen mod tortur og anden umenneskelig behandling, vedtaget i 1984. Her tidligere på året var det Danmarks tur og komiteen udsendte en rapport og kom med fire anbefalinger til umiddelbar opfølgning fra dansk side:

a)    Inkorporering af Torturkonventionen i dansk ret;

b)    Udsendelse af sårbare personer;

c)    Screening og bistand til torturofre, som søger asyl i Danmark; og

d)    Adskillelse af strafafsonere og varetægtsarrestanter.

En række organisationer, Dansk Flygtningehjælp, FN-forbundet, Foreningen af Udlændingeret Advokater, Anti-Tortur Støtte Fonden, IRCT og DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur, har på baggrund af anbefalingerne sendt et brev til Udenrigsministeriet for at presse på for at Danmark faktisk følger op.

Fra FN-forbundets side finder vi det bl.a. vigtigt at presse på for fuld inkorporering af strafbarhed for tortur (som defineret i konventionen) i dansk ret. Det er temmelig uforståeligt, at skiftende regeringer ikke vil forpligte sig på konventionen - hvilket vi i bredere forstand blev vidne til, da SR regeringen i 2014 besluttede ikke at ville arbejde for inkorporering af flere konventioner i dansk ret, herunder torturkonventionen.

Også de andre tre emner ligger os på sinde i FN-forbundet, og vi finder det kritisabelt, at der fra dansk side gøres så lidt for at følge op på velargumenterede og konkrete anbefalinger fra FN-Komiteen, anbefalinger med direkte reference til Konventionen. Både med hensyn til torturofre, som søger asyl, og til behandling af varetægtsarrestanter, er der tale om emner, som har været rejst flere gange.

>> Læs det samlede brev til Udenrigsministeriet her.

 

 

signees