1. januar 0001

En 70-årig i konfirmationsalderen

Lederen er bragt første gang i GLOBAL, marts 2015

To verdenskrige og frygten for en tredje satte deres afgørende præg på det 20.århundredes historie.

Målet med oprettelsen af FN for 70 år siden var, som det formuleres i indledningen til FN-pagten: ʽat frelse kommende generationer fra krigens svøbe, som to gange i vor levetid har bragt usigelige lidelser over menneskeheden'.

I skyggen af A-våbnenes trussel om ʽgensidig udslettelse' og årtiers ʽkold krig' mellem øst og vest har FN formået at undgå den ultimative katastrofe: en 3.verdenskrig. Men FN fik aldrig de magtbeføjelser, som var forudset i traktaten, og som kunne have forebygget ʽkrigens svøbe'. Da det kom til stykket svigtede den politiske vilje hos medlemslandene til at tage ansvar i fællesskab.

Med sine 70 år har FN bevist en imponerende livskraft. I dag hedder det ikke: ʽHar vi brug for FN?' Men tværtimod: ʽUden, ville vi være nødt til at genopfinde FN'. Men FN må for ofte melde pas over for de globale udfordringer: Krigen i Syrien. Israel-Palæstina konflikten. Flygtninge. Truende hungersnød. Ekstrem fattigdom. Klimatruslen. Listen er desværre endnu længere - alt for lang.

Der er brug for fornyet folkelig erkendelse og politisk bekræftelse af FN's bærende idé: at globale udfordringer er vores fælles ansvar, og løsninger kræver handling i fællesskab.

ʽMultilateralisme', som var trosbekendelsen ved FN's dåb, må nu genbekræftes. Det er tiden at tage et opgør med national selvtilstrækkelighed - også for den danske regering og offentlighed.

Det vil også give fornyet optimisme til at arbejde for de nødvendige reformer af FN's virke:

Der er brug for transformation af FN's virke fra fuld ʽnational suverænitet' til respekt for ʽglobale rettigheder'.

FN-pagten er skrevet i det globale fællesskabs ånd. Derfor lyder de første ord: ʽVi De Forenede Nationers Folk besluttede på…' - det er ʽfolkenes' ikke ʽregeringernes' FN.

Der er brug for ny handlekraft og legitimitet til FN's Sikkerhedsråd.

Sikkerhedsrådets sammensætning afspejler ikke længere de globale magtforhold, og især er tiden løbet fra de 5 permanente medlemmers dominerende indflydelse og vetoret.

Der er brug for sikring af FN's rolle som varetager af globalt ansvar og indflydelse på økonomiske, sociale og miljømæssige forhold.

ECOSOC er i FN-pagten tiltænkt den rolle, men er ikke i stand til at løfte ansvaret. Derfor må ECOSOC omdannes.

Det vil give den 70 årige konfirmand ny styrke over for de globale udfordringer.

Jørgen Estrup
Landsformand