1. januar 0001

Mere Danmark i verden

I august i år kickstartede Udenrigsminister Martin Lidegaard og udviklingsminister Mogens Jensen debatten Mere Danmark i Verden om Danmarks udenrigspolitik. Debatten har været ført fysisk og virtuelt med alt fra gymnasieelever over bloggere til forskere og indlæg på hashtagget #dkiverden samt i en række andre medier. Det er nu resulteret i et visionspapir, hvor der bl.a. argumenteres for reform af FN. Papiret får både ris og ros med fra FN-forbundet.

mereDKiVerden

 

Titlen siger det hele: Hvis bare Danmark og danske værdier fik lov til at bestemme mere i Verden, så ville meget se bedre ud. "Vores historie, vores demokrati og vores samfundsmodel er vores store aktiv i verden" slutter visionspapiret. FN-forbundet er dog ikke helt enig med udenrigsministeren og udviklingsministerens udspil.

"Når vi læser papiret med fokus på FN's rolle, så synes vægten lagt på, at FN skal være et redskab for at styrke danske interesser," siger Torleif Jonasson, FN-forbundets generalsekretær. "I stedet burde man se et styrket FN som et redskab for en bedre verden, også for Danmark". Samtidig roser Jonasson papirets påpegning af, at der er behov for reformer af FN-systemet, men savner samtidig en klar opbakning bag bl.a. de senere års største forbedringer i FN's arbejde: etableringen af 'Universal Periodic Review', som nu er en uomgængelig evalueringsmekanisme for overholdelse af menneskerettighederne, samt vedtagelsen af 'Responsibility to Protect' som svar på folkemordet i Rwanda.

"Hvis vi vil sikkerhed i verden, hvorfor så ikke fokusere mere på FN?" spørger formanden for FN-forbundets Nordjyllandskreds, Bjarke Winther. "I visionspapiret besvares dette med, at nok er FN nødvendig, men at FN ikke fungerer på grund af nationernes genstridige opførsel. Det er derfor lidt spøjst, at det nævnes, at Danmark skal drage fordel at skiftende alliancer, globalt set. Er vi så ikke med til at bakke op om mindre enighed om globalt ansvar?"

Overordnet mener FN-forbundets landsformand, Jørgen Estrup, dog at vi kan være bedre tilfredse med visionspapiret end den oprindelige kronik, der startede diskussionen for tre måneder siden. "Ikke mindst er der langt klarere vægt på og understregning af den multilaterale indsats og FN's nødvendighed. Særligt bemærker jeg, hvor stor vægt udviklingsbistanden og den multilaterale indsats har i papirets konklusioner."

Som eksempler nævner Estrup, at Danmark vil styrke indsatsen i FN's fredsbevarende operationer, at vi skal fastholde fokus på menneskerettigheder i internationale organisationer, at udviklingsbistanden skal have et højt niveau og en høj profil, at Danmark fortsat vil arbejde multilateralt for bæredygtighedsmål til afløsning af FN's 2015 Mål, med vægt på fattigdom, menneskerettigheder og bæredygtighed, samt for klimavenlige løsninger.

"Sidstnævnte om klimaet skæmmes så noget af, at indsatsen alene målrettes imod problemer for udviklingslandene - der fortoner det universelle princip i post-2015 processen sig unægtelig! Hvor blev kravene til vores egen tilpasning til klimaudfordringerne af?" slutter Jørgen Estrup.

 

>> Læs hele visionspapiret her