1. januar 0001

God generalforsamling og godt nyt FN-år

Leder fra GLOBAL, september 2014

Juleaften tre måneder for tidligt

 

Da Danmarks Statsminister stod på FN's talerstol onsdag den 24. september, var det i en nyrenoveret Generalforsamlingssal. Vejen har været lang, siden de første skridt blev taget i 1998, og siden FN's personale og møder blev forvist til midlertidige lokaler i 2007. Forhåbentlig har det været pengene værd, knap 11 mia. kroner. Men flot ser det ud, med nyt bladguld i baggrunden.

De fine rammer blev også godt fyldt ud af Statsministeren, der i sin tale dels bakkede fuldt op om beslutningen samme dag i Sikkerhedsrådet, om at bekæmpe trusler vendt mod international fred og sikkerhed forårsaget af terrorisme, dels bl.a. fremhævede vigtigheden af post-2015 processen.

I dagene før havde andre danske ministre også markeret sig: udviklingsministeren deltog i møde til opfølgning på FN's ICPD om befolkningsspørgsmål og lancerede en fond til fremme af kvinders sundhed og rettigheder sammen med Kronprinsesse Mary; og Kronprinsessen deltog sammen med udenrigsministeren i møde om fødselssundhed, ligesom udenrigsministeren sammen med Grønlands landsstyreformand talte i forbindelse med Verdenskonferencen for oprindelige folk, hvor de lagde vægt på vigtigheden af oprindelige folks rettigheder. I forbindelse med klimatopmødet lancerede landsstyreformanden filmen ThuleTuvalu, der viser sammenhængen mellem den smeltende is i Arktis og oversvømmelser i Tuvalu.

Ellers er der mangt og meget på generalforsamlingens dagsorden de næste 12 måneder. Fra de store og aktuelle emner som situationen i Mellemøsten til dagsordenens sidste punkt 174: Markeringen af 70-året for afslutningen af 2. Verdenskrig.

Renoveringen af hovedkvarteret var tiltrængt, men det er renoveringen af FN og FN-pagten også. Der er alt for meget asbest, beton og bureaukrati gemt i hjørnerne. Dagsordenens punkt 122 handler om Reform af FN, men man kan frygte, at der igen fokuseres på reform af Sikkerhedsrådet. Ikke at det ikke er tiltrængt, men det har lange udsigter, og vil kunne blokere for de reformtiltag, der kan tages indenfor de eksisterende rammer.

Der er allerede gennemført store reformer: på menneskerettighedsområdet har vi med Menneskerettighedsrådet fået en unik peer-review mekanisme , Universal Periodic Review, hvor landene evaluerer hinanden, og på fredsområdet har vi som svar på bl.a. folkemordet i Rwanda fået 'Responsibility to Protect', hvor Verdenssamfundet har ret og pligt til at gribe ind, hvis et land ikke magter at beskytte sine borgere. Men kun når Sikkerhedsrådets medlemmer er enige. Processen omkring bæredygtig udvikling har undervejs skabt mulighed for øget adgang til internationale forhandlinger for civilsamfundet, og til næste år vil nye bæredygtighedsmål afløse 2015 Målene.

Ministerugen i forbindelse med åbningen af generalforsamlingen er for FN, hvad juleaften er for os: noget man glæder sig til og en aften, hvor man får hvad man ønsker sig. Nogen gange. Ofte bliver man skuffet. Men det er ikke alle gaver fra ministerugen, der er offentligt kendt. I korridorer mødes statsledere til uformelle samtaler, der er med til at sikre et fungerende verdenssamfund. De største gaver fra FN's generalforsamling er krigene vi aldrig fik, mens de største skuffelser er folkedrabene, der ikke blev forhindret.

Med Statsministerens ord: Vi har brug for Forenede Nationer der handler!

God generalforsamling og godt nyt FN-år.

 

Torleif Jonasson

Generalsekretær