1. januar 0001

Fornem post til Christian Friis Bach

562000
UN Photo/ Rick Bajornas

 

Tidligere udviklingsminister og bestyrelsesmedlem i FN-forbundet, Christian Friis Bach tiltræder den 4. august 2014 posten som undergeneralsekretær i FN, som leder af FN´s økonomiske kommission for Europa, UNECE (United Nations Economic Commission for Europe).

I FN-forbundet har vi flere gange haft fornøjelsen af det gode samarbejde med Christian Friis Bach, og vi ved, hvor dedikeret han er både personligt og professionelt til det multilaterale samarbejde. Hans udnævnelse er en gevinst for Danmark - og for FN, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde.

Stort tillykke til Christian Friis Bach fra FN-forbundet!

 

________________________________________________________

Dannet i 1947, var UNECE et af de eneste fora for dialog og økonomisk samarbejde mellem Sovjetunionen og vesten under den kolde krig. I dag tæller den 56 medlemslande på tre kontinenter, men arbejder primært i Østeuropa, Kaukasien og Centralasien med teknisk assistance og politikudvikling indenfor fokusområderne:

-       miljø

-       transport

-       statistik

-       bæredygtig energi

-       handel

-       økonomisk integration

-       by- og landdistrikter

-       tømmer og skovbrug

 

En spydspids for organisationens arbejde er den stadig relevante Århuskonvention, der fastslår borgernes og civilsamfundets ret til adgang til information, deltagelse og klageadgang på miljøområdet. Konventionen blev vedtaget i 1998 og trådte i kraft i 2001.

 

UNECE har sit hovedsæde i Geneve.