1. januar 0001

Din verdens tilstand: FN-dag og landsmøde 2014

”Dagligt konfronteres vi med skræmmende globale udfordringer […]. Listen er uden ende og kalder på globalt ansvar og handling i fællesskab, hvis vi skal finde holdbare løsninger. Accept af, at multilateralisme med FN i centrum og ikke national enegang eller snævre bilaterale løsninger, er vejen frem.”

Sådan startede Jørgen Estrup, FN-forbundets landsformand, sin beretning til FN-forbundets landsmøde i weekenden den 25-26. oktober 2014.

 Paneldebat_FNdag2014

En intensiv weekend i FN og multilateralismens tegn startede fredag den 24. oktober, med markeringen af FN-dagen i FN-byen. En veloplagt Mogens Lykketoft startede debatten om FN i Fremtiden, som Camilla Brückner (UNDP), Pernille Fenger (UNFPA), Clair Jones (UNICEF), Vitaly Vanshelboim (UNOPS), Anne Poulsen (WFP) og Petra Auer (UN Women) diskuterede under kyndig ledelse af Kirsten Larsen P1/Orientering.

 

Dagen efter gik vores landsmøde i gang, hvor medlemmerne diskuterede FN-forbundets arbejde og Verdens fremtid; ikke kun mundtligt men også skriftligt, hvor der under mødet blev tweet'et lystigt på #dinverden - ikke mindst, da FN's undergeneralsekretær og leder af UNECE, Christian Friis Bach, veloplagt indtog scenen.

 

Paneldebat_LM2014

Det efter at Christian Juhl (EL), Anne Poulsen (WFP), Jørgen Estrup, Camilla Brückner (UNDP)  og Lone Loklindt (RV) bl.a. havde diskuteret dansk bistandspolitik med landsmødets deltagere. En debat, der ikke gik stille af, i lyset af de aktuelle nedskærings- og omfordelingsforslag. Særligt den multilaterale bistand må ikke yderligere forringes, pointerede Jørgen Estrup.

 

Landsmødet godkendte strategi- og handlingsplanen for 2015-2016, og vedtog to udtalelser:

 

Valgte LM2014

På landsmødet blev valgt ny bestyrelse og nyt repræsentantskab, mens landsformand Jørgen Estrup, næstformand Trine Jensen, hovedkasserer Flemming Thøgersen og forretningsudvalgsmedlemmerne Lave Broch og Torben Jacobsen (Dansk-Rumænsk Forening) blev genvalgt.

 

Landsmødepapirerne udsendt før weekenden kan genfindes her.