1. januar 0001

Det ønsker vi fra CPD

Cecilie Morville, FN-forbundets kommunikationspraktikant rejste torsdag til New York. Den kommende weekend kommer til at gå med møder med andre NGO´er og ungdomsrepræsentanter, for sammen at lave strategier for, hvad de ønsker at få ud af dette års Commission on Population and Development (CPD), der starter på mandag.

cpd

 

 

Hvad er situationen nu?
Til CPD kommer der til at være mange forskellige interesser på spil. Baseret på seks regionale analyser, har UNFPA (FN´s befolkningsfond) identificeret styrker og svagheder i de sidste 20 års udvikling inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og bæredygtig udvikling.

Nogle af udfordringerne, der er blevet identificeret i vores region (Nord Amerika, Europa, Central Asien og Israel) er en større ældregruppe, senere fødsler, diskrimination mod folk med forskellige seksuelle orienteringer og kønsidentiteter, flere HIV og seksuelle sygdomme, arbejdsløshed, og ulighed mellem kønnene.

På den positive side, har der været færre aborter, blandt andet pga. lettere adgang og information om præventionsmidler, samt antallet af teenagemødre og uønskede graviditeter er også faldet. Det er dog unikt for vores region, da det går den anden vej mange andre steder i verden.

Læs hele UNFPA´s regionsanalyse her.

 

Vejen frem
Baseret på hvordan verden ser ud i dag, og hvilke udfordringer især kvinder og piger møder i deres hverdag, har vi nogle ret klare forhåbninger om hvad resultatet skal være fra dette års CPD.

Vi håber, at der vil være obligatorisk seksuel undervisning for alle, samt adgang til prævention, for at sikre at unge kan på et informeret grundlag tage beslutninger om deres seksuelle adfærd, der kan have store konsekvenser for deres fremtid. 1 ud af 5 kvinder har født inden de er 18 år, hvilket ofte er pga. mangel af information eller adgang til prævention.

Retten til en lovlig og sikker abort er essentiel for udvikling og ligestilling. 222 mio. kvinder har ikke adgang til prævention, og kan derfor ikke selv planlægge hvornår, og hvis, de vil have børn. Dette udækkede behov for prævention er estimeret til at betyde, at der vil være 218 mio. uplanlagte graviditeter i udviklingslande, hvilket vil føre til 138 mio. aborter, hvoraf 40 mio. af disse er usikre, 25 mio. ufrivillige aborter, samt 118.000 dødsfald blandt kvinderne. At gøre abort ulovlig, mindsker ikke behovet for abort. Kvinder vil stadig have brug for adgang til abort, og vil i stedet opsøge ulovlige aborter, der som oftest er farlige for kvinden.

Seksuelle rettigheder for alle. Det skal være muligt at leve et liv fri fra diskrimination. Mange homoseksuelle og transkønnede oplever diskrimination og endda vold mod dem i form af Hate Crimes, udelukkende baseret på deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. I 76 lande er der love imod at være homoseksuel, hvilket kan betyde anholdelse, retsforfølgelse og fængsling.

Lighed mellem kønnene, med fokus på kvinderettigheder. Vold mod kvinder er stadig et globalt problem. 1 ud af 3 kvinder har oplevet vold. Når kvinder har kontrol over deres kroppe uden nogen form for vold mod dem, har adgang til uddannelse, har mulighed for selv at tage beslutninger og har muligheden for at få et meningsfyldt arbejde, er de i stand til at deltage i den bæredygtige udvikling i deres samfund - og bliver derved en positiv del af den økonomiske udvikling.

Er det urealistisk?
Mange af disse mål og forhåbninger, kan virke banale og simple for danskere, da vi er så heldige at være langt på dette område i forhold til mange andre lande. Men til CPD kommer der til at være mange forskellige lande repræsentererede, nogle mere konservative end andre, hvor især retten til abort kan blive et kontroversielt emne.

Følg med
Gennem Twitter og Facebook vil Cecilie opdatere jer direkte fra forhandlingerge, om vi når disse målsætninger.