1. januar 0001

Rejsebrev fra New York

Ti af vores medlemmer har sat næsen mod New York med vores studietur. Det er et tætpakket program, de har foran dem - og med flere muligheder for blandt andet at følge forhandlingerne i Kvindekommissionen på tætteste hold. I denne uge vil vi bringe deres indtryk og tanker om forhandlingerne, direkte fra orkanens øje - lige her!

Dag 5:

Fredag var tiden kommet til at spise frokost med den danske FN-ambassadør, Carsten Staur. Det blev dog til meget mere, idet Carsten fortalte 2½ time om FN-systemet og relevante temaer. Vi kan kun igen glæde os over, at den danske mission har taget så godt imod os og givet os så meget tid. Det har virkelig bidraget til at udvide vores forståelse for, hvordan FN-systemet fungerer. Vi snakkede bl.a. med Carsten om følgende:

1. FN udbyder unikke offentlige goder (Carstens udtryk, som vi straks tager til os), når det kommer til fred/konflikt og menneskerettigheder. På FN's tredje hovedområde, udvikling, er andre aktører også væsentlige - ikke mindst Verdensbanken. FN's udviklingsarbejde omhandler hovedsageligt institutionel og "politisk" udvikling, mens Verdensbanken er mere orienteret imod infrastruktur.

476636
Carsten Staur (th) tilbage i 2011                                                     UN Photo/JC McIlwaine


2. Reform af Sikkerhedsrådets sammensætning er et varmt tema, som ikke desto mindre viser sig meget svært at udføre. Årsagen er bl.a., at de fem permanente medlemmer har vetoret og dermed enkeltvis kan nedstemme en reform. Og hvem frasiger sig en position som permanent medlem i Sikkerhedsrådet?

3. Den kommende proces med udarbejdelse af bæredygtighedsmål bliver en interessant affære. Verdens befolkning er stigende og middelklassen voksende, hvilket er en udfordring for den globale bæredygtighed. Ifølge Carsten kan bæredygtighed ikke ses uafhængigt af den økonomiske dimension, da verdens befolkning har behov for et vist materielt niveau. Sammenkoblingen med økonomien er derfor afgørende for muligheden for at nå frem til en aftale om bæredygtighedsmål. Dette betyder endvidere, at bedre energiudnyttelse er et nøglepunkt. Jeg må gøre det klart, at Carstens pointer her er gengivet stærkt forenklet! I vores uddybende rapport vil der blive rådet bod for dette.

4. Kvindekommissionen er fortsat ikke kommet frem til en endelig aftaletekst - vi venter fortsat i spænding. Carsten gav os imidlertid et meget spændende indblik i spillet vedr. sådanne aftaler. Et afgørende element i aftalen er, om det vil indgå, at den er "i overensstemmelse med Cairo-aftalen fra 94" eller "i overensstemmelse med Cairo-aftalen fra 94, Beijing-aftalen m. fl."

De mindre progressive stater arbejder for førstnævnte formulering, da Cairo-aftalen giver landene mulighed for ikke at følge mere vidtgående dele af en evt. aftale. De mere progressive lande (herunder Danmark) støtter sidstnævnte, da Beijing-aftalen m.fl. på nogle områder er mere vidtgående end oplægget til aftaleteksten. På den måde suppleres den mindre progressive aftale i Cairo med de progressive dele fra de øvrige aftaler. Hvad kan man sige andet end udsøgt diplomati.

(Der er siden kommet en aftale på plads - ikke den stærkeste måske, men der er flere positive tiltag i kampen for at standse vold mod kvinder. Red.))

5. Som en lille afslutningskommentar nævnte Carsten, at FN-temaerne ikke er særlig fyldige i danske medier o.l. Det må vi jo tage med os hjem og gøre lidt ved.

Tak til Carsten, Erik og resten af missionen.

Og så må der hellere samles lidt op på gårsdagens arrangement om Responsibility to Protect. Det vil jeg lade en anden om, som har bedre forudsætninger for dette end mig. I kan derfor læse Henrik Døckers beretning her.

Endelig er det også på sin plads at nævne, at der midt i FN-livet også er blevet tid til at se lidt på New York. Nogle har været på Ground Zero, nogle har hilst på Frihedsgudinden, og nogle har jammet jazz i Harlem. Og på sidste dagen i morgen fremviser vores fremragende rejseleder, Jens Vexø, de forskellige kroge af Central Park. Ja, det bliver noget af en landing at komme hjem til "lille" Danmark. Men vi lover, at vi medbringer nogle store ideer :-).

Det har været en fantastisk tur.

Bedste hilsner
Andreas, NY

 

 

Dag 4:

FN-forbundets delegation var i dag delt op i to grupper, som fulgte hver deres arrangement. En gruppe fulgte et "sideevent" til kvindekonferencen, mens en anden deltog i et arrangement om "responsibility to protect" (RtoP). Omtale af sidstnævnte vil først ske i morgen...

Sideeventet til kvindekonferencen handlede om retslig sikkerhed mod overgreb for kvinder. Der var flere oplæg med forskellige vinkler, men for FN-forbundets delegation var i hvert fald følgende to særligt væsentlige:

542658
UN Photo/Rick Bajornas


1. Lovgivning er ikke nødvendigvis nok til beskyttelse af kvinder. Kultur og uddannelse er utrolig afgørende for kvinders forståelse af deres rettigheder og evne til at gøre opmærksom på eventuelle overgreb. Yderligere skal politi o.l. have en reel forståelse for lovgivning og ånden bag, hvis en lov skal have den ønskede effekt.

2. En af oplægsholderne rejste et interessant perspektiv på problemstillingen. Overgreb ses i udgangspunktet som et forhold mellem to individer. Ifølge oplægsholderen vil det være hensigtsmæssigt at ændre forståelse, så man i højere grad ser overgreb mod kvinder som en undertrykkelse af en specifik befolkningsgruppe.

Endvidere talte delegationen igen med Mette fra Sex & Samfund, som havde været til møde i den åbne arbejdsgruppe om de kommende bæredygtighedsmål, der tog sin start i dag. Der gik rygter om, at det var muligt at komme ind og observere dette møde, så delegationen forsøgte naturligvis (med anstændighed - så bare rolig...) at få adgang til Generalforsamlingen. Det lykkedes dog ikke. Heldigvis har vi flere kontakter, der har deltaget i mødet, så mon ikke vi alligevel får de ønskede informationer med hjem i rygsækken.

Nu ser vi frem til fredagens frokost med den danske FN-ambassadør, Carsten Staur. Her vil vi bl.a. høre om de to store emner, der har fyldt denne tur:

1. Vil man i Kvindekonferencen nå frem til en aftale - og i så fald hvilken?
2. Er der sket noget interessant på dagens møde i den åbne arbejdsgruppe om bæredygtighedsmål?

Nu skal vi have lidt mad...

Bedste Hilsner
Andreas, New York

 


Dag 3:

FN-forbundets delegation kan ikke sige sig fri, fra at skulle arbejde for at holde fødderne på jorden. Den ivrige færdsel på international grund i FN-området med mange møder med inspirerende mennesker gør indtryk. I dag talte vi bl.a. med UNA Foundation/UNA USA, WFUNA og Mette Kirstine Schmidt fra Sex og Samfund.

UNA Foundation/UNA USA er ultrakort vores søsterorganisation i USA. UNA Foundation er baseret på milliardæren Ted Turners donation på 1 mia. dollars. Men efterfølgende har UNA Foundation arbejdet hårdt på at skabe aftaler med private partnere, så arbejdet kan fortsætte, når Turners donation er brugt op. Det går rigtig godt, og selvom man ikke nødvendigvis kan overføre modellen til danske forhold, kan vi måske i FN-forbundet blive bedre til at skabe private partnerskaber. Vi har tænkt os at holde kontakten ved lige og se nærmere på, hvad vi kan lære af vores søsterorganisation. Og som de siger, der er utrolig mange, som ikke ved, at de interesserer sig for FN!

WFUNA er den fælles sammenslutning for FN-forbund rundt omkring i verden. Vi blev mødt med stor imødekommenhed og interesse for, hvordan WFUNA sammen med de nationale forbund kan styrke formidlingen af FN's betydning - ikke mindst i forbindelse med 2015-målene og post 2015-processen. Jennifer Lyal fortalte med smuk britisk accent, hvordan WFUNA arbejder med de to omtalte emner og deltager i processen. Der er et væsentligt møde torsdag (open working group for 30 udvalgte lande), hvor Jennifer vil prøve at snige sig med - og naturligvis informere os, hvis der sker noget interessant. Vi satser også på at sparre med Jennifer i den videre post 2015-proces. Så mange tak til Jennifer.

Dagens sidste møde var med Mette fra Sex og Samfund, som i øjeblikket deltager i kvindekonferencens forhandlinger vedr. "vold mod kvinder". Mette arbejder på at få reproduktiv sundhed/prævention med i aftalen, men frygter, at andre stater vil modarbejde dette. Bl.a. bruger Vatikanstaten meget tid på talerstolen og har derfor en vis indflydelse på dagsordenen. Mette håber, at i hvert fald muligheden for nødprævention (fx fortrydelsespiller) fortsat vil indgå i aftalen, når forhandlingerne er afsluttet. Yderligere roser Mette den danske mission for at gøre en fantastisk indsats i det uformelle diplomatiske arbejde. Mette fortalte med stor entusiasme om forhandlingerne og efterlod os ingen tvivl om forhandlingernes betydning. Samtalen var en stor inspiration for os alle.

En aftale forventes at være på plads på fredag - vi venter spændt på resultatet.


Bedste hilsner
Andreas, New York

 

Dag 2:

unicef_expoDagen, hvor Mogens Lykketoft, blev bragt i spil som kommende præsident for FN's Generalforsamling (ikke generalsekretær, hvis nogle skulle være i tvivl), bød på endnu et par spændende møder for FN-forbundets delegation i New York.

Vi talte med UNDP, UNFPA, UN Women og UNICEF om 2015 Målene, post-2015-processen og kvinders rettigheder. Spændende emner, hvor vi både blev mindet om de store udfordringer, som verden står over for, men også at mange arbejder for at imødegå udfordringerne.

Det et vanskeligt kort at opsummere møderne på tilfredsstillende vis, men følgende væsentlige punkter bør nævnes:

 

1. Flere af 2015 Målene - bl.a. ønsket om at give børn adgang til grundskole - ser ud til at blive opnået. Nogle mål - herunder ønsket om at reducere kvinders fødselsdødelighed med 75 procent - bliver til gengæld næppe opfyldt.

 

2. Der er stor bevidsthed om udfordringen med de kommende bæredygtighedsmål. Hvor de nuværende 2015 Mål er koncentreret om sociale og økonomiske faktorer, vil de kommende mål også skulle indeholde dimensionen vedr. naturressourcer. Det komplicerer naturligvis processen. Omvendt er der forbindelser mellem fx oplysning til kvinder vedr. familieplanlægning (prævention o.l.) og pres på jordens ressourcer i form af befolkningstilvækst (pointe fra UNFPA fremstillet lidt forenklet).

#3

3. Asger fra UN Women leverede en intensiv fortælling om situationen og udviklingspotentialet vedr. kvinders rettigheder. Det står klart, at selvom kvinders ligestilling efterhånden kan opfattes som en knap så essentiel sag i en dansk kontekst, er den globale situation en helt anden. Derfor er inddragelse af kvinder i diverse forskellige samfund og deres mulighed for fx at bestemme over egen krop fortsat et væsentligt tema for FN.

Asgers indlæg vil også hjælpe Forbundets udsendte delegation til en bedre forståelse af de spændende forhandlinger om kvinders rettigheder (beskyttelse af kvinder mod vold), som foregår i FN i netop disse dage. Dette vil blive et fokuspunkt for forbundets udsendte delegation onsdag og torsdag. Iran, Rusland og Vatikanstaten udfordrer i skrivende stund mulighederne for at nå frem til en aftale. Ifølge Asger kan dette hurtigt ændre sig. Det bliver spaendende at følge de kommende dage.

 

Bedste hilsner

Andreas, New York

 

Se også Henrik Døckers dækning af mødet med UNICEF's kommunikationsdirektør Chris Mells

 

---

 

new york hall
UN Photo/JC McIlwaine

Dag 1:

'FN-forbundets 10 udsendte repræsentanter trådte allerede på førstedagen ind på den store globale scene. Det skete da FN's glimrende japanske guide, førte os direkte til først Sikkerhedsrådets forsamlingssal og dernæst selve Generalforsamlingen. Det er meget sjældent, at besøgende får mulighed for at besoege Sikkerhedsraadet, saa det var med en vis ydmyghed, at faciliteterne for verdens vigtigste beslutninger blev indtaget. Trods ydmygheden viste vi os dog fra vores bedste side, da vi paa overbevisende vis besvarede guidens fakutelle spoergsmaal om FN-systemet.

 

Det var interessant at se FN-bygningen, men dagens højdepunkt var uden tvivl besøget hos den danske FN-mission, hvor ambassadør, Erik Laursen, tog imod os på bedste vis. Erik fortalte om de komplicerede processer i forbindelse med 2015-maalene og det videre arbejde med bæredygtighedsmålene. Bl.a. fortalte Erik, hvordan Danmark - i modsætning til fx Sverige - er kommet blandt de lande, der deltager i udarbejdelsen af de kommende bæredygtighedsmål (en proces, jeg ikke vil gå i dybden med her). Dette kan vise sig vigtigt for Danmarks bidrag til udformningen af fremtidens prioritering i FN-systemet, da arbejdet med bæredygtighedsmålene sandsynligvis bliver afgørende for den globale retning efter 2015.

 

Samtalen med Erik viste os mest af alt, at Danmark rent faktisk - bl.a. grundet effektiv beslutningstagen og enkle kommunikationsveje internt mellem missionen og udenrigsministeriet - spiller en rolle i FN-systemet og er med til at fremme en mere bæredygtig udvikling. Det var en fornøjelse at få lov til at tale med Erik, som med stort engagement tog imod vores spørgsmål og gav os indsigt i diplomatiets verden. Efter to timers snak blev Erik hentet, da han skulle til et andet møde. Vi er meget taknemmelige for de to timer, som Erik brugte på os.

 

Bedste hilsner

Andreas,
New York