1. januar 0001

Positiv omlægning af dansk FN-støtte

Fra Altinget.dk

 

Friis Bach vil løsne grebet om danske FN-penge

Af Kasper Frandsen | 24. april 2013

 

INTERVIEW: Dansk støtte til FN skal i højere grad gå direkte til organisationerne og ikke til udvalgte projekter. Det skal styrke FN, mener udviklingsminister Christian Friis Bach, der omvendt ønsker øget indflydelse.

 

Størstedelen af alle landes bidrag til FN går til øremærkede projekter - og det er ved at splitte organisationen til atomer. Det mener udviklingsminister Christian Friis Bach (R). Han vil derfor arbejde for, at en endnu større del af den danske udviklingsbistand til FN og dets underorganisationer skal være såkaldte kernebidrag, som de selv administrerer.

 

"Mange medlemslande er ved at rive FN i stumper og stykker ved at øremærke penge til egne projekter, prioriteter og programmer, der igen afføder masser af bureaukrati og et mindre fokuseret FN-system," siger Christian Friis Bach til Altinget.dk og fortsætter:

 

"Vi har brug for et stærkt FN, der kan gå foran og lede. FN er den vigtigste internationale organisation i verden, når det kommer til at imødekomme de største globale udfordringer som sikkerhed, miljø og menneskerettigheder."

 

I denne uge har ministeren holdt møder med fire FN-organisationer. En af dem er UNDP, som får 20 procent i kernebidrag, mens de resterende 80 procent er øremærkede. Danmark gav i 2011 ca. 47 procent til øremærkede bidrag til UNDP - resten af Danmarks samlede bidrag på ca. 602,2 mio. kr. var kernebidrag.

 

Mere indflydelse

Ifølge udviklingsministeren burde stort set al støtte fra Danmark til FN være gennem kernebidrag. I 2011 gav Danmark næsten 1,5 mia. kr. til FN.

 

Til gengæld for et større kernebidrag vil Christian Friis Bach gå efter, at Danmark får mere indflydelse på, hvordan FN bruger sine penge og arbejder.

 

"Min dagsorden er i høj grad, at FN-organisationerne skal øge deres fokus på at levere og dokumentere deres resultater samt mere åbenhed om f.eks. regnskaber. Nu tager vi den kritiske dialog med organisationerne, og så efterfølgende måler vi på resultaterne, om de kan løfte strategien og skabe mere innovation," siger ministeren.

 

Og netop innovation er noget, som Christian Friis Bach savner fra FN-systemet. Derfor vil ministeren gerne oprette en særlig "innovationspulje", der kan udgøre 5-10 procent eller mindre af den samlede støtte, alt efter hvilke FN-organisationer der er tale om.

 

"De mange projekter, programmer, rapporter osv. er med til at dræbe innovationen i FN-systemet. Dele af FN har stået stille på det innovative. Derfor vil vi gerne give en del af vores støtte til en innovationspulje, der kan gå til at afprøve nye og anderledes idéer inden for fattigdomsbekæmpelse," siger han og fortsætter:

 

"Med et større kernebidrag og en innovationspulje giver vi FN-organisationerne rum til at udøve ledelse og dermed skabe styrke og sammenhængskraft, men samtidig er vi med til at presse på for nye, spændende idéer."

 

Pulje skal sikre synlighed

Men hvorfor ikke give al støtten gennem kernebidrag og overlade innovationstiltagene til organisationer - for man kunne frygte, at innovationspuljen i sig selv skaber mere bureaukrati?

 

"Hvis man kun giver kernebidrag, er der risiko for, at man ikke bliver synlig i organisationerne. Puljen skal sikre, at vi er med, når der udvikles nye idéer. Men vi vil teste og udvikle nye ideer, så vi kan være med til at inspirere dem, mens de også er med til at inspirere os," siger han.

 

"Projekter går desværre ofte op i bureaukrati og bøvl, fordi der til hvert projekt skal rapporteres og lægges regnskab. Men vi vil gøre det nemt og fleksibelt. I den her pulje kan man f.eks. prøve ti idéer og kun aflægge et regnskab. Det er sådan set bare at ringe til os om, at man gerne vil afprøve en idé."

 

Christian Friis Bach ser særligt innovationsmuligheder inden for det teknologiske område, hvor brugen af sociale medier og mobiltelefoner er med til at skabe store forandringer inden for demokrati samt sundheds- og uddannelsessystemer.

 

Flere private donorer

Ifølge ministeren har flere af FN-organisationerne allerede ytret ønske om, at andre lande fulgte Danmarks eksempel i forhold til at oprette en innovationspulje. Organisationerne håber blandt andet, at det kan være med til at tiltrække private donorer.

 

"Virksomhederne vil ofte gerne være med på den innovative del, hvor de kan være med til at levere løsninger. Derfor kan puljen være med til at tiltrække endnu mere støtte fra den private sektor til udviklingsarbejdet," siger Christian Friis Bach.

 

Øgede kernebidrag og en innovationspulje skal først forhandles i forbindelse med finansloven for 2014.