1. januar 0001

Israel bør modtage palæstinensiske flygtninge fra Syrien

Af Ole Olsen, medlem af FN-forbundets bestyrelse

 

Der er borgerkrig i Syrien og antallet af dræbte og sårede er alarmerende. Det samme er antallet af flygtninge, som søger til andre dele af landet eller til nabolande som Jordan, Libanon, Irak og Tyrkiet, som med mere eller mindre god vilje søger at afhjælpe den humanitære nød.

 

Noget upåagtet er det, at en del flygtninge fra Syrien er flygtninge i forvejen, altså opholder sig i Syrien på formodet foreløbigt ophold. Det drejer sig om en halv million palæstinensere, som oprindeligt blev flygtninge i Syrien efter Israels oprettelse i 1948, eller da Israel besatte flere palæstinensiske områder (og de syriske Golan-højder) i 1967.

 

De palæstinensiske flygtninge i Syrien bor i hovedsagen i afgrænsende byområder, som efterhånden blev etableret til erstatning for interimistiske lejre. Den største lejr er Yarmuk i hovedstaden Damaskus. Her er der tæt på 200.000 palæstinensiske flygtninge som indbyggere.

 

 

Palæstinensere i klemme i krigen

 

Som en slags gæster i Syrien er palæstinenserne i ekstraordinær klemme i borgerkrigen. De har generelt søgt at holde sig uden for konflikten. De er stærkt afhængige af samarbejde med magthavere, nye som tidligere, og kan nemt blive til syndebukke og ofre i kampenes hede, som vi også så det i Libanon. Det er svært at undgå at komme i klemme.

 

Mange palæstinensere er derfor flygtet fra Syrien. Det samlede antal kendes næppe, men der vurderes at være over 60.000 alene i Libanon hvor de bl.a. søger hjælp hos derboende palæstinensiske flygtninge, og der er grund til at antage, at situationen i Jordan er af samme karakter, da der også der er rigtig mange palæstinensiske flygtninge.

 

Mange nabolande og det internationale samfund søger at hjælpe flygtninge fra Syrien, men det mest ressourcestærke land i nabolaget, Israel, har endnu ikke givet en hånd med til afhjælpning af situationen.

 

 

Flygtninge har ret til at vende hjem

 

Kernen i international flygtningepolitik er, at flygtninge skal kunne vende tilbage til der, hvor de er flygtet fra. Denne ret har ingen tidsbegrænsning og den gælder også efterkommere. FN's generalforsamling har flere gange bekræftet, at det også gælder palæstinensere, flygtet fra Israel.

 

Der er derfor alle grunde til, at Israel åbner for flygtninge fra Syrien og særskilt for palæstinensiske flygtninge. Tusinder af mennesker kan på denne måde bringes ud af en fortvivlende humanitær situation og kan bruge deres ret til at bo i det land og i de områder, hvor de har deres rødder.

 

Danmark og andre lande bør presse på for at Israel griber denne mulighed, og yder dette bidrag til afhjælpning af tragedien i Syrien. Et sådant skridt vil også have en uvurderlig positiv virkning på muligheden for fred og forsoning i den israelsk-palæstinensiske konflikt, hvor flygtningenes fremtid er et afgørende spørgsmål.

 

Indlægget er bragt i Jyllands Posten den 4. august 2013