1. januar 0001

International Havretsdomstol under FN skal afgøre færøsk tvist om fiskekvoter

globalis

Landene, markert med grønt, er de i alt 162 lande, der har ratificeret havretkonventionen til dato.


I flere år har Færøerne været utilfredse med deres andel af fiskekvoter i Nordatlanten, og satte egenhændigt deres kvote op til det tredobbelte i foråret. Det fik EU til at vedtage sanktioner mod Færøerne, hvad der bl.a. betyder, at andre EU-lande ikke må importere sild og makrel fra Færøerne.

Nu har Færøerne så stævnet EU, og sagen kommer til at køre som voldgiftssag under Den internationale Havretsdomstol, der overvåger og løbende fortolker implementeringen af havretskonventionen, der også kaldes 'havets grundlov'.

På grund af rigsfællesskabet bliver det Danmark, der kommer til at stå som modpart til EU.