1. januar 0001

FN-menneskerettighedssucces under pres

Af Ole Olsen,
Formand for FN-forbundets menneskeretsudvalg

 

 

FN's Menneskerettighedsråd er den centrale globale spiller i det globale arbejde for borgeres rettigheder overalt i verden. Det blev etableret i 2006 som afløser for FN's Menneskerettighedskommission, og dets 48 medlemmer vælges af FN's generalforsamling.

 

I forbindelse med Rådets oprettelse blev der også taget ny mekanismer i brug, herunder at alle 193 medlemslande skal ses efter i sømmenemed 4-5 års mellemrum - om de lever op til det, som de har lovet.

 

Danmark til eksamen i 2011

 

Den første runde blev afsluttet i 2011, hvor Danmark var et af landene ved "eksamensbordet" og fik en række bemærkninger med på vejen fra andre lande og frivillige organisationer.  Der var enkelte kommentarer, som var politisk drilleri, men langt de fleste var relevante.

 

Der blev blandt andet spurgt ind til behandling af asylsøgere, herunder afvisning og hjemsendelser i modstrid med vejledninger fra FN's flygtningeorganisation, UNHCR. Der blev også peget på anbefalinger fra FN-komiteer, som ikke er fulgt og på, at Danmark mangler at ratificere flere konventioner og protokoller, fx tillægsprotokollen til konventionen om handicappedes rettigheder.

 

Den danske regering, som reelt var noget beklemt ved kritikken, skal som led i processen søge at løse de problemer, der blev påpeget og delvis anerkendt. Dette arbejde pågår, men regeringens engagement kunne være større. Uden en række organisationers, herunder FN-forbundets insisteren på, at Danmark skal leve op til sine forpligtelser, er der bestemt en risiko for, at arbejdet går i stå.

 

Israel mødte ikke op forleden

 

En styrke ved den nævnte "eksamen" er, at alle lande har accepteret metoden og har været villige til åbent at stille op og blive kritiseret - noget som mange regeringer verden over bestemt ikke ynder, men som alle hidtil har accepteret.

 

Der er imidlertid nu opstået et problem, som kan få alvorlige følger, hvis det ikke løses. Israel, som stillede op, som det skulle i 2008, har ikke i år villet sende den obligatoriske rapport og mødte heller ikke op til den session for nyligt, hvor landet overholdelses af menneskerettighederne skulle diskuteres. Israels argument er, at FN's Menneskerettighedsråd på forhånd er negativt indstillet overfor Israel, og at behandlingen derfor ikke bliver fair.

 

Det er ikke holdbart, hvis der er medlemslande i FN, som ikke vil stille op i FN's forsamlinger og stå til ansvar, som Israel senest har nægtet. Det vil skabe præcedens - og hvem vil så være de næste, der melder fra: Kina, Iran eller Saudi Arabien?

 

Lige nu lader FN's Menneskerettighedsråd døren stå åben for Israel, sådan at det kan møde op senere på året og blive diskuteret og kritiseret, som alle andre. Jeg satser på, at den danske regering og offentlighed kraftigt råder Israel til at benytte den mulighed.

 

Medlemskab af FN forpligter alle.