1. januar 0001

Danmark til eksamination ved FN

Ved oprettelsen af FN's Menneskeretsråd i 2006 blev der samtidigt etableret en overordnet mekanisme til at generelt følge medlemslandenes overholdelse af menneskerettighederne. Her var Danmark ved det grønne bord i 2011 og fik en del anmærkninger med på vejen

Tilsvarende mekanismer findes for en række specifikke konventioner, og lige nu (ugen 6.- 10. maj 2013) er der den formelle behandling af om Danmark gør som lovet i henhold til Konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fra 1967. 

Det er 5. gang Danmark skal bedømmes og det sker i en særlig FN-komité, CESCR 

 

Der er tale om en noget lang proces, som regeringen fremlagde i en skriftlig rapport i slutningen af 2011, hvor regeringen beskriver indsatsen på en række økonomiske, sociale og kulturelle områder. Der er særlige afsnit om Grønland og Færøerne. Indtil for nylig har organisationer og institutioner kunne sende spørgsmål og parallelle rapporter som kan indgå i behandlingen i FN.

 

Bidrag fra IMR

Institut for Menneskerettigheder vil, ligesom regeringen, være repræsenteret i Geneve omkring Danmarks eksamination af vores overholdelse af FN's Konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, CESR.

 

I den anledning har instituttet offentliggjort to rapporter, som det anbefales interesserede medlemmer at læse: Parallel report to CESCR (2013) 5th Examination of Denmark og

Selected list of issues on the UN covenant on  economic, social and cultural rights.

Den første rapport indeholder instituttets anbefalinger til den danske regering om, hvorledes man kan styrke den danske menneskerettighedsbeskyttelse, som er hensigten med konventionen. Den omhandler såvel de strukturelle problemer omkring inkorporering af de berørte menneskerettigheder i dansk lovgivning som specifikke indholdsmæssige temaer. Her kan blandt flere nævnes diskrimination, vold i migrantfamilier samt retten til fysisk og psykisk sundhed.

Den anden rapport indeholder udvalgte temaer fra Institut for Menneskerettigheder til FN (UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, CESCR), emner der burde fokuseres på. Alle omtalte temaer følges op af en anbefaling af spørgsmål, som FN kan stille ved eksaminationen.

 

Følg med - det er vigtigt

Netop i Danmark har udbredelsen af viden om FN-konventionerne ladet meget tilbage at ønske i forhold til lande, vi ønsker at sammenligne os med. Det gælder generelt i det danske samfund, at oplysningen om hensigten med de internationale konventioner og deres overholdelse sjældent er nået uden for snævre akademiske cirkler.

Udbredelse af denne viden bør ske gennem undervisningssystemet på alle niveauer og gennem oplysningsforbund. Først da vil der opstå det nødvendige pres på fodslæbende regeringer til at inkorporere ideen i konventioner i lovgivningen. Og først da vil domstolene kunne bidrage til en overholdelse af konventionsindholdet.

 

Konventioner og eksamination sikrer standarden

De forskellige konventioner afspejler en fælles etik, som landene har tiltrådt som fælles spilleregler til beskyttelse af enkeltindivider - præcist som en national etisk fællesnævner danner grundlaget for retssikkerhed i de enkelte lande.

Konventionerne kan billedligt beskrives som fyrtårne, der skal sikre mod, at vi rammer et skær i form af overtrædelse af basale menneskerettigheder.

Det er også derfor de tilbagevendende eksaminationer i FN vigtige, da de bidrager til at pege på mangler og svagheder i medlemslandenes faktiske gennemførelse.