1. januar 0001

Bæredygtig udvikling en succes på FN's 68. Generalforsamling

Selvom det ikke skabte de store overskrifter under åbningsugen af FN's Generalforsamling var bæredygtig udvikling en af de helt store succeser.

Om to år er der deadline for FN's udviklingsmål, som udløber i 2015, og derfor var post-2015-processen et stort punkt på dagsordenen for verdens ledere, da de mødtes i New York som de gør hvert år i en uge i september.

Det har allerede været en lang proces, og den er ikke slut endnu. Men i 11. time lykkedes det det internationale samfund at opnå en konsensus om en global ramme for den kommende proces for ét sæt mål, der skal bygge på 2015 Målene, der skal fortsætte fattigdomsbekæmpelsen - men ikke bare det: de skal imødese de tre elementer i bæredygtig udvikling, nemlig en økonomisk udvikling, der kan løfte folk ud af fattigdom; fremme social lighed og beskytte miljøet.

Ansvaret for bæredygtig udvikling har indtil dette års Generalforsamling ligget hos Commission for Sustainable Development (CSD), men i overensstemmelse med beslutningen ved Rio+20 konferencen er ansvaret nu blevet givet videre til det nye High Level Political Forum (HLPF).

FN-forbundets formand, Jørgen Estrup deltog i forummets første møde. Et vigtigt element at fremhæve herfra er, hvordan forummet ikke kun er for regeringsledere, men også bliver civilsamfundets direkte adgang til FN-processen for bæredygtig udvikling og dermed den folkelige forankring.

Også på generaldebattens sidste dag advokerede flere talere for, at FN skal spille en stadig voksende rolle omkring bæredygtig udvikling, herunder Danmarks FN-ambassadør Ib Petersen.

Fra talerstolen understregede han, at vi lever i en tid, hvor stærkt multilateralt samarbejde er nødvendigt for at klare de globale udfordringer, og i den forbindelse er FN's rolle fundamental:

"In a globalized world, with dramatic shifts of power and influence, a strong United Nations is more relevant than ever,"(…) "We need a UN which can contribute with common solutions to global challenges".