1. januar 0001

Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigheder

unhq
UN Photo/ Rick Bajormas

Et nyt politikpapir fra FN-forbundet har taget et nærmere kig på terrorbekæmpelse i lyset af et folkeretsligt og et menneskeretsligt perspektiv.

Papiret giver en række konkrete anbefalinger til, hvordan terrorbekæmpelse kan udføres i overensstemmelse med gældende international ret, så det internationale samfunds mest fundamentale byggesten - respekten for ethvert menneskes liv - bevares.

Du kan finde politikpapiret HER