1. januar 0001

Nyt politikpapir om Retten til Udvikling

Retten til Udvikling
UN Photo/ Bernadino Soares 


For vores arbejde i FN-forbundet er det en vigtig målsætning, at alle kvinder, mænd og børn har gode livsbetingelser og muligheder for at udfolde sig politisk, intellektuelt, socialt og økono­misk. Det er desværre ikke virkeligheden for mange mennesker verden over.

Der er igennem en længere årrække gjort tiltag i FN-regi til at belyse vig­tigheden af at se udvikling som en menneskeret for alle, men det må også konstateres, at vejen dertil for alle mennesker er lang og udfordrende.

Globaliseringens kræfter har yderligere pola­riseret verdens befolkning mellem 'dem, der har', og 'dem, der ikke har', og udbredt fattigdom og konflikter i store dele af verden kan ses som symptomer på en ujævn fordeling på udvik­lingsområdet.

Følg linket her for vores seneste politikpapir, hvor du kan få et overblik og læse vores konkrete anbefalinger til den danske regering

 

SE OGSÅ:
Retten til Udvikling - interesser stødte sammen i Genève