1. januar 0001

Kritik af FN’s Sikkerhedsråd er forfejlet

Amnesty Internationals kritik af FN's Sikkerhedsråd har gal adresse. Det er kun et år siden Sikkerhedsrådet i enighed vedtog en banebrydende resolution om Libyen, som forhindrede en truende massakre på civilbefolkningen i millionbyen Bengazi og førte til Gadaffi-styrets fald. Derfor er det en fuldstændig misvisende og urimeligt at påstå, at Sikkerhedsrådet 'fremstår nu som et træt og overflødigt fortidslevn' (Pol. 24/5).

Det er ikke Sikkerhedsrådet, som tiden er løbet fra, men derimod den vetoret, som de fem permanente medlemmer af rådet så hårdnakket fastholder. Det gælder ikke kun Kina og Rusland i forbindelse med overgrebene på civilbefolkningen i Syrien.  Men desværre også USA i forsvaret for Israels ulovlige bosættelser på palæstinensisk område. Og så gælder det EU-landene England og Frankrig, som heller ikke vil flytte sig en tomme for at bidrage til afhjælpe de groveste overgreb på civilbefolkningen.

Så sent som i den forløbne uge har de fem permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet i fællesskab spændt ben for et resolutionsforslag i FN's generalforsamling fra fem mindre lande - Schweiz, Costa Rica, Jordan, Singapore og Lichtenstein. Resolutionsforslaget opfordrede de permanente magter til at afstå fra at benytte vetoretten, når humanitære kriser, folkemord, etnisk udrensning og de groveste overgreb på menneskerettighederne truer civilbefolkningens overlevelse. Det mente man ikke, at FN's generalforsamling skulle blande sig i.

Det er beskæmmende - ikke for Sikkerhedsrådet - men for de fem stormagter. 

Jørgen Estrup, landsformand, FN-forbundet

Denne kommentar er en reaktion på AI's årsrapport. I denne mener AI, at sikkerhedsrådet svigter sit lederskab og fremstår som et træt og overflødigt fortidslevn, som ikke lever op til sit ansvar. Læs mere her.