1. januar 0001

Danmark bør sige nej til EU-fiskeri i Vestsahara

Fedag den 20. januar 2012 skal Folketingets Europaudvalg tage stilling til EU-kommissionens udkast til en ny 4-årig fiskeriaftale med Marokko. Aftalen vil give EU's fiskeriflåde lov til at fiske i det besatte Vestsaharas havområde.

21972
UN PHOTO/ Evan Schneider

FN-forbundet anbefaler, at Europaudvalget giver regeringen mandat til at stemme nej til aftalen - fordi Vestsaharas status er uafklaret, og Marokko ikke har ret til at sælge fiskerirettigheder til EU i Vestsahara.

"Danmark bør støtte fredsprocessen i Vestsahara, og det gør vi bedst ved ikke at vælge side i denne konflikt - og at købe fiskerirettigheder fra Marokko er at vælge side. Danmark bør bakke op om FN-missionens arbejde for en folkeafstemning, og at FN-missionen får udvidet sit mandat til også at gælde overvågning i forhold til menneskerettighedssituationen i Vestsahara," udtaler Lave K. Broch, formand for FN-forbundets freds og konfliktløsningsudvalg.

SE OGSÅ:

FN-FORBUNDET SATTE VESTSAHARA PÅ DAGSORDENEN