1. januar 0001

Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

For FN-forbundet er det afgørende, at den ekspanderende informations- og kommunikationsteknologi (IKT) internationalt og nationalt håndteres sådan, at det fører til dialog, bred adgang, sikkerhed og tillid.

FN-forbundet mener, at det bør være en global målsætning at sikre alle borgere i verden adgang til såvel passiv som interaktiv brug af de nye muligheder. Men det giver også et behov for globale mekanismer på såvel teknisk som på politisk plan.

Den fremtidige styring og administration af internettet må være et multilateralt, transparent og demokratisk system forankret i en multilateral struktur med baggrund i FN's principper. Hovedopgaven skal være at sikre en åben informationsudveksling.

Informationsteknologien har vist sig som et redskab for borgere som kæmper for demokrati og menneskerettigheder. Det er derfor vigtigt at holde adgangen åben og have så få restriktioner som muligt.

Der skal satses på anvendelse af IKT som et redskab til at styrke det generelle udviklingsarbejde. Som et led heri skal udvikling af infrastruktur og bred brugeradgang understøttes finansielt og organisatorisk, og tiltag skal sikre, at IKT kan medvirke til generel kapacitetsopbygning og styrkelse af befolkninger i udviklingslande. Det er her væsentligt at understrege, at dette skal ske, så der tages højde for den aktuelle og konkrete lokale virkelighed.

FN-forbundet opfordrer den danske regering til at fremme de synspunkter, der fremgår af vedlagte papir og i forbindelse med arbejdet for menneskerettigheder at fastholde ytringsfriheden som en helt afgørende prioritering. Regeringen opfordres endvidere til at sikre, at IKT kommer til at indgå som et redskab i samarbejdet med udviklingslandene og som et bidrag til at opnå 2015 Målene.

FN-forbundet vil bidrage til at udvikle relevante danske netværk på IKT-området, herunder IGF-arbejdsgruppen, og yderligere NGO-repræsentation heri. Netværk bør bidrage med et helhedssyn på udviklingen, og være i stand til at forholde sig til nye ideer. Desuden bør de følge den internationale udvikling og arbejdet i de internationale organisationer, herunder Internet Governance Forum, samt f.eks. arbejdet med ytrings- og mediefrihed i regi af FN's Menneskerettighedsråd.

FN-Forbundet vil i forbindelse med FN opfølgning på IKT-området frem til 2015, den såkaldte WSIS +10 proces, genoptage spørgsmålet omkring IKT, som en væsentlig faktor i relation til mange af de emner som optager FN-forbundet, herunder menneskerettigheder, sikkerhed, udvikling og klima. FN-Forbundet vil engagere sig i WSIS+10-processen ud fra de synspunkter, der er udtrykt i vedlagte papir.

Læs mere i FN-forbundets nye politikpapir.