1. januar 0001

Syrien skal presses til at respektere menneskerettighederne

FN-forbundet glæder sig over, at det arabiske forår fortsat lever i Syrien og ser ud til at blive stærkere og mere udbredt trods det syriske regimes massive undertrykkelse og væbnede angreb på demonstrationer, som - ifølge FN's kommissær for menneskerettigheder - har kostet mere end 2.200 mennesker livet. Amnesty International har tidligere navngivet ikke mindre end 1.800 af de dræbte.

Senest har Amnesty International bl.a. gennem retsmedicinsk dokumentation og 45 videoklip dokumenteret, at mindst 88 er døde som følge af systematisk tortur. Blandt de dræbte er drenge på kun 13 år.

Det syriske regime under Bashar Al-Assad respekterer overhovedet ikke de syriske borgeres rettigheder og nyder ingen folkelig opbakning. FN-forbundet noterer sig med glæde, at det internationale pres på Syrien er steget markant de seneste uger:

- FN's Menneskerettighedsråd fordømte på et ekstraordinært møde i slutningen af august de alvorlige syriske overgreb og besluttede at sende en uafhængig international undersøgelseskommission til landet, trods modstand fra bl.a. Kina og Rusland.

- FN's kommissær for menneskerettigheder har netop opfordret til, at sagen skal sendes til den International Straffedomstol og FN's Sikkerhedsråd fordømte i begyndelsen af august det syriske styres bekæmpelse af den folkelige opstand.

- Saudi-Arabien og flere Golf-stater har for nylig trukket deres ambassadører tilbage fra Syrien i protest mod overgrebene og Den Arabiske Liga har kraftigt opfordret til at få en ende på blodsudgydelserne.

- USA og Europa har direkte krævet, at Assad går af. EU ventes at vedtage sanktioner mod Syrien. Syriens olie eksporteres for 90 % vedkommende til EU.

FN-forbundet har med glæde noteret, at Danmark ligger på linje med FN og andre europæiske lande i fordømmelse af overgrebene. FN-forbundet opfordrer imidlertid til kritisk at revurdere alle samarbejdsrelationer med Syrien.

Det er mindre end et år siden at Danmark sendte - hovedsageligt kurdiske - asylsøgere tilbage til Syrien, uanset regimets karakter. Det må sikres, at denne praksis nu er stoppet. Danmark er indgået i samarbejde med det syriske efterretningsvæsen som led i et internationalt "anti-terror-samarbejde" med et regime, der i årevis har været berygtet for tortur, vilkårlige fængslinger og personer, der "forsvinder" i hemmelige fængsler. Danmarks medvirken i en sådan praksis må straks ophøre, hvis det ikke allerede er sket.

FN-forbundet opfordrer alle demokratiske kræfter i Danmark, til at bidrage til at støtte de demokratiske kræfter i Syrien. Danske NGO'er bør i fællesskab organisere en støtte til de demokratiske kræfter i Syrien, for løsladelse af alle politiske fanger og en social retfærdig fremtid - imod diktaturet og imod undertrykkelse af den syriske befolkning.

FN-forbundet opfordrer desuden FN's Sikkerhedsråd til at følge sagen nøje, herunder at vurdere, hvilke skridt, der kan tages inden for Sikkerhedsrådets forpligtelse til at beskytte befolkninger mod overgreb, når regeringer ikke vil eller selv står for overgrebene.

 

FN-forbundet, den 1. september 2011