1. januar 0001

Pinligt, USA

Af Ole Damkjær
Bragt i Berlingske Tidende den 1. november 2011


Også FN-forbundet er nu ude med riven, efter at USA har besluttet at indefryse den økonomiske støtte til FN-organisationen UNESCO på grund af en strid om anerkendelse af palæstinenserne.

- Det er en pinlig sag for USA, at man føler sig nødsaget til at benytte sig af straffeaktioner efter en fuldstændig fri stemmeafgivning i FN, siger FN-forbundets formand, Jørgen Estrup, der er tidligere radikalt folketingsmedlem.

USA besluttede mandag at trække sin økonomiske støtte til UNESCO, efter at organisationens medlemslande i en afstemning gav palæstinenserne fuldt medlemskab. Straffeaktionen kommer til at gøre ondt, da USA tegner sig for godt 22 procent af UNESCOs budget.

- Det er ikke en fremgangsmåde, som en stor spiller som USA bør føre sig frem med. Det rammer helt skævt. Hvis der endelig var nogen, der skulle straffes, er det jo ikke selve FN-organisationen, men de lande, der har stemt for palæstinenserne, fastslår formanden for FN-forbundet, der er en tværpolitisk, ikke-statslig medlemsorganisation, som forholder sig kritisk og konstruktivt til spørgsmål, der vedrører FN.

Underminering

Jørgen Estrup mener, at USAs fremfærd underminerer det, som USA ellers ønsker - en forhandlet løsning i striden mellem Israel og palæstinenserne.

- Det her stopper mulighederne for at skabe dialog, understreger Jørgen Estrup, der mener, at det vil være et flot signal, hvis EU-landene går sammen op at dække det økonomiske tab, som UNESCO lider på grund af USAs straffeaktion.

- Det vil være en smuk handling, hvis EU går ind og samler stumperne op. Ellers bliver vigtige kulturelle opgaver, som UNESCO skal udføre, ramt helt tilfældigt af en storpolitisk konflikt, påpeger FN-forbundets formand.

UNESCO_Pal PHOTO/ UNESCO / Dou MatarSE OGSÅ:
Tidligere amerikanske senator, Timothy Worths artikel: First UNESCO, then what?