1. januar 0001

Michelle Bachelet i København

UN Women’s direktør besøgte København på foranledning af KULU og Institut for Menneskerettigheder. Hun havde sat et par timer af til at mødes med de danske ngo’er, hvor bl.a. FN-forbundets generalsekretær, Torleif Jonasson var med i spørgepanelet. Her kan du læse uddrag af U-landsnyt.dk journalist Lis Garvals interview med Michelle Bachelet.

UN Women hos DIIS 12okt2011 010

 

Af Lis Garval
Journalist og medlem af U-landsnyts redaktionsledelse

Michelle Bachelet fortæller, at hun ser det som UN Womens fornemmeste opgave at være katalysator. At få et effektivt FN-system til at fremme ligestilling og kvinders muligheder og at bistå nationale regeringer og civilsamfund med at gennemføre ligestilling og fjerne diskrimination af kvinder.

Men det er vigtigt for hende at understrege, at det som udgangspunkt må være landene selv, der skal drive processen. Hverken hun eller UN Women kan redde verdens kvinder. UN Women kan være fortaler og måske endda være en rambuk, men lederskabet/ejerskabet må være medlemslandenes.

"En af mine store bekymringer er, at vi ikke når ud til de kvinder, der virkelig har brug for os. De kvinder, der ikke har adgang til internet. De kvinder, som ikke kender deres rettigheder. De kvinder, som ikke kender os," siger hun og vil opfordre FN's landekontorer til nøje at følge udviklingen.

Møde med NGO'er: Stop vold mod kvinder

Michelle Bachelet, der onsdag eftermiddag også mødtes med danske NGO'er, skabte her en "vi-trækker-alle-på-samme-hammel-stemning", en stemning af oprigtig solidaritet.

Hun talte om svælget mellem lovgivning og praksis. Kvindelig omskæring er forbudt i de fleste lande, og alligevel finder det sted. Og hun understregede nødvendigheden af at involvere mænd i kampen for ligestilling.

Michelle Bachelet havde specielt ønsket at møde danske NGO'er og havde også sat som særligt emne for mødet "Stop vold mod kvinder". Ikke fordi det er det vigtigste af UN Women's fem prioritetsområder, men fordi, som hun understregede, at vold mod kvinder er en grov krænkelse af menneskerettighederne, en global pandemi. Volden finder sted overalt, i alle sociale lag. Og den finder oftest sted i hjemmet, der skulle være det mest trygge sted.

Kønsbaseret vold mod kvinder er også udpræget i konflikt- og krigssituationer og fortsætter ofte efter krigens ophør. Og ligeså hyppigt uden at voldsmændene retsforfølges. En helt uacceptabel situation, som må ændres

I den situation er kvinder ofre, som skal beskyttes. Men ellers ser Michelle Bachelet kvinder som "agents of change", hvis styrke er afgørende for en bæredygtig udvikling og for blivende fred. Kvinders "empowerment" er et nøgleord for hende.

NGO-mødet var arrangeret af Kvindernes U-landsudvalg, KULU, og Institut for Menneskerettigheder, IMR. KULU's forkvinde Janice Førde åbnede mødet, og Randi Iversen fra Kvinderådet, Torleif Jonasson fra FN-forbundet, Yvonne Mørck, Roskilde Universite og Susanne Nour, IMR, udgjorde et spørgepanel.