1. januar 0001

Konventionsforpligtelser er ikke et ‘tag selv bord’

Udtalelse fra FN-forbundets Repræsentantskabsmøde lørdag den 5. november 2011

FN-forbundet konstaterer med tilfredshed, at regeringsgrundlaget for den nye S-R-SF regering fastslår: 'Indsatsen for menneskerettighederne starter (dog) med, at vi sikrer os, at de altid respekteres hos os selv.' Dermed burde de senere års mange eksempler på misligholdelse af danske konventionsforpligtelser og på politisk negligering af FN's indsats for at alle lande - herunder Danmark - overholder de basale menneskerettigheder være slut.

Men skiftende regeringers mere end 10 års tilsidesættelse af statsløse unges konventionssikrede ret til dansk statsborgerskab og resultatet af den nylige FN-gennemgang af Danmarks overholdelse af de konventionsforpligtelser, som Folketinget har vedtaget viser, at der er brug for både et større politisk engagement, nye administrative procedurer og bedre offentlig information, hvis Danmark skal fastholde sit internationale renommé på menneskerettighedsområdet.

Derfor lægger FN-forbundet stor vægt på den nye regerings løfte om, at: 'De af Danmark ratificerede eller tiltrådte konventioner kortlægges, registreres og opdateres centralt, således at dansk opfølgning af påtagne forpligtelser kan dokumenteres og overvåges løbende.' Dette 'informations- og overvågningsinstrument' må iværksættes hurtigst muligt.

Erfaringerne fra skiftende regeringers administration af vore internationale forpligtelser viser imidlertid, at Folketingets og civilsamfundets frie adgang til information og mulighed for løbende kontrol af opfølgningen er helt afgørende for resultatet. Hvis det skal sikres, at skiftende regeringers politiske præferencer ikke kan påvirke den administrative opfølgning af ratificerede eller tiltrådte konventioner, må det derfor være et uomgængeligt krav, at det planlagte 'informations- og overvågningsinstrument' tilrettelægges ud fra et 'armslængdeprincip', som sikrer direkte og fuld offentlighed.


SE OGSÅ:
FN-forbundet presser regeringen