1. januar 0001

Den kommende regering skal bakke klart op om FN

FN-forbundet opfordrer til, at den kommende regering bakker klart op om FN, som en central del af Danmarks udenrigspolitik.

S, SF og R har mandag fremlagt deres bud på en fælles udenrigspolitik. Udspillet refererer til en lang række emner og processer inden for bl.a. menneskerettigheder, konfliktløsning og udviklingsbistand, hvor FN globalt er den legitime ramme for problemløsning, men uden at forslaget klart markerer dette. Den uklarhed skæmmer forslaget.

På menneskerettighedsområdet savnes en klar markering af, at Danmark vil overholde FN's menneskerettighedserklæring og de konventioner, vi har tiltrådt og dermed - naturligvis - opfylde de internationale forpligtelser, Danmark har påtaget sig. FN-forbundet er enig i, at brugen af FN's princip om "Responsibility to Protect" er væsentligt for at beskytte civilbefolkningen imod de groveste krænkelser af menneskerettighederne. Men princippet kan langt fra stå alene. Det er endnu forholdsvis uprøvet, og den militære del er kun en sidste udvej.

FN-forbundet har tidligere kritiseret den nuværende regerings medvirken i Irak-krigen uden et klart FN-mandat, og også den manglende vilje til at overholde internationale konventionsforpligtelser. Men netop i fht. princippet om "Responsibility to Protect", har Danmark været en stærk støtte i udviklingen og brugen af princippet. På den baggrund er vi glade for, at både regering og opposition støtter princippet, om at verdenssamfundet har et ansvar for at gribe ind imod særligt grove menneskerettighedskrænkelser.

Men vi mangler en klokkeklar tilkendegivelse fra såvel regeringen som oppositionen om, at FN fortsat har en central placering i Dansk udenrigspolitik.

Jørgen Estrup, landsformand, og Torleif Jonasson, generalsekretær