1. januar 0001

Danmark til eksamen i Menneskerettighedsrådet

FN-forbundet var  initiativtager til udarbejdelsen af en fælles NGO-rapport, som kom til verden i et samarbejde med 9 andre rådsmedlemmer under Institut for menneskerettigheder. Rapporten indeholder i 35 punkter kritik af dansk praksis og lovgivning på menneskerettighedsområdet med tilhørende anbefalinger.

Præventive anholdelser, spørgsmålet om de hemmelige CIA-flyvninger over Danmark, deportering af asylansøgere, overdrevet brug af isolationsfængsling, samarbejde med efterretningstjenester, der er kendt for at udøve tortur, fjernelsen af racismeparagraffen og en svag lovgivning vedr. beskyttelse af kvinder mod vold i hjemmet.

Det er alle påviste eller truende brud på konventionsforpligtelser, der - blandt andre - behandles i rapporten. Af rapportens kritik kan derudover fremhæves nogle af de punkter, som FN-forbundet har lagt stor vægt på, feks. 7.3 vedrørende debatten om afskaffelse af racismeparagraffen, 2.9 vedrørende udvisning af asylsøgere til Grækenland, 3.1 vedrørende starthjælpen, 8.4 vedrørende vilkårene for handlede kvinder, 2.6 vedrørende anti-terror lovgivningen, 2.7 vedrørende opnåelse af opholdstilladelse og 2.8 vedrørende opnåelse af statsborgerskab.

Eksaminationen, som er Danmarks første af slagsen, finder sted i FN's menneskerettighedsråd i Genève under det såkaldte Universal Periodic Review (UPR). UPR er en mekanisme under Menneskerettighedsrådet, der indebærer, at alle FN-medlemslande inden for en 4-års periode skal have bedømt deres interne menneskerettighedssituation på baggrund af bl.a. en national rapport, der udarbejdes af Udenrigsministeriet selv og en NGO-rapport.

Den væsentligste kilde til retskabelse i det internationale samfund er indgåelse af aftaler - traktater - mellem staterne.