1. januar 0001

Bedre plads til ytringsfriheden

Af Ole Olsen, formand for FN-forbundets menneskerettighedsudvalg

En af de få nyheder fra den netop overståede forårssamling i FN's Menneskerettighedsråd, som blev formidlet af danske medier, var, at de islamiske lande havde opgivet igen at få flertal for, at forhånelse af religion skal forbydes og retsforfølges.

Det er en god nyhed, især fordi kursskiftet delvis bunder i erfaringer fra muslimske lande selv, herunder Pakistan. Her var det ved at blive praksis, at enhver diskussion af samfundsforhold blev synonymt med religionskritik, og mange blev dræbt ud fra argumenter om, at de forhånede religionen, i dette tilfælde islam, indtil den pakistanske regering indså det uholdbare i dén udvikling.

Opstanden i flere arabiske lande synes også at have understøttet, at der blev givet efter på kravet om at forbyde forhånelse af religion. Der er klart folkekrav om retten til frihed, herunder til debat og kritik af den bestående orden. Det blev for svært at sidde helt overhørig, især da magthavere ofte har lænet sig op af religiøse argumenter.

Beslutningen i FN's Menneskerettighedsråd betyder imidlertid ikke frit slag for forhånelse, hvilket f.eks. anti-islamister måske kunne ønske sig. FN's medlemslande har fortsat pligt til at beskytte troende og deres ret til at praktisere deres religion. Den nye vedtagelse i FN betyder et skifte til at sætte det troende menneske i centrum for beskyttelse.

Danmark har derfor fortsat pligt til at beskytte alle troende mod chikane og diskrimination - og til at sikre at religion kan praktiseres af de troende. Hvordan fremtiden er for den danske blasfemilov er straks mindre klart.

FN-vedtagelsen giver bedre plads til ytringsfriheden og til at diskutere kultur og religion i en samfundsmæssig sammenhæng. Det kan jeg kun hilse velkommen, men minder om, at en god debat sjældent starter med at fornærme alle, som ser anderledes på tingene, end man selv gør!