1. januar 0001

Resumé af 2015 Måls-konferencen

FN-forbundets Folketingsgruppe og FN-forbundet afholdt konference om FN’s 2015 Mål, onsdag den 26. maj 2010 på Christiansborg med deltagelse af omkring 130 politikere, embedsfolk, forskere, NGO’er og virksomhedsrepræsentanter.

Udviklingsminister Søren Pind bød velkommen, hvorefter tidligere udviklingsminister og EU-kommissær, professor Poul Nielson, satte 2015 Målene i sammenhæng med det Sociale Topmøde i København (1995), og FN's konference om finansiering af udvikling i Monterrey (2002).

Ambassadør ved den danske FN-mission i New York og forhandlingsleder i forberedelsesprocessen til det kommende topmøde, Carsten Staur, orienterede om baggrund og status for implementeringen og forhandlingerne op til FN-topmødet i New York til september.

Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Lars Engberg-Pedersen, vurderede 2015 Målene fra et dansk perspektiv, herunder hvordan målene kan indgå i dansk udviklingsbistand.

Ordstyrer for dagens program var formanden for FN-forbundets folketingsgruppe, folketingsmedlem Karsten Lauritzen (V), og konferencen blev afsluttet af landsformanden for FN-forbundet, Jørgen Estrup.

Citater fra konferencen:

 

Pind

Søren Pind: "Målene kan nås - derfor er topmødet i september så centralt."

 

Karsten Lauritzen

Karsten Lauritzen lovede, at han og hans kollegaer i FN-forbundets Folketingsgruppe ville arbejde for at bringe FN ind i den politiske debat i Folketinget, eks. til den forestående debat på fredag vedr. den nye udviklingsstrategi - og svarede et klart "ja" til at lade sig holde op på det løfte.

 

Poul Nielsen

Poul Nielson: "COP15 markerede enden for G8 som magtinstitution - verden er nødt til at tage sig sammen i forhold til det multilaterale samarbejde og tage en fælles beslutning om fælles problemer - det må man sige, er en succes." 

 

Carsten Staur

Carsten Staur: "Målene kan nås. Dét, det handler om, er implementering, implementering, implementering." Samtidig gjorde Staur dog også opmærksom på, hvad han beskrev som en 'ubalance' mellem fokusset på de sociale sektorer og vækst og beskæftigelse, hvor den sociale sektor har vejet tungest, og advarede: "De fattige er blevet sundere og mere uddannede, men de er ikke blevet mindre fattige."

 

 Lars Engberg

Lars Engberg-Pedersen: "2015 Målene passer som fod i hose til de danske værdier - særligt når man tænker på vores egen velfærdsstat og dens værdier om sundhed, ligestilling og undervisning.  Alligevel er 2015 Målene aldrig rigtigt blevet hjerteblod for dansk udviklingspolitik."

 

Jørgen Estrup og KL

Formand for FN-forbundets Folketingsgruppes bestyrelse, Karsten Lauritzen og landsformand for FN-forbundet, Jørgen Estrup

Jørgen Estrup: Jeg håber meget, Folketinget finder fælles fodslag i forhold til 2015 Målene, så det danske formandskab får mulighed til at bringe 2015 Målene frem mod deres opnåelse."

 

Baggrund for konferencen:

På FN's Generalforsamling i 2000 vedtog 189 medlemslande Årtusinde-deklarationen. Her blev en række af de mål, som FN-konferencer og topmøder i løbet af 1990'erne havde vedtaget, samlet i én deklaration. 2015 blev fastsat som året, hvor målene skal være nået på globalt plan, hvorfor de i Danmark kaldes 2015 Målene; internationalt betegnes de som MDG, Millennium Development Goals.

Den 20.-22. september 2010 afholdes topmøde om 2015 Målene i FN, umiddelbart før FN's generalforsamling starter. Danmarks og Senegals FN-ambassadører (Carsten Staur og Paul Badji) er udpeget til formænd for forberedelsesprocessen, der bl.a. skal frembringe et udkast til topmødets beslutningspapir.

På den ene side er det vigtigt at anerkende de mange fremskridt, der er opnået globalt i forhold til mange af 2015 Målene. På den anden side er det ligeså vigtigt at erkende, at der for nogle af målene ikke er sket de fremskridt, der skal. En forudsætning for opnåelse af 2015 Målene er en fælles, koordineret indsats gennem det multilaterale system med udgangspunkt i FN.

Læs mere om 2015 Målene her