1. januar 0001

NGO’ernes anbefalinger til 2015 Måls-topmøde

FN afholder topmøde om 2015-målene den 20-22. september, og forhandlingerne om udkast til beslutningspapir spidser til. Den 7. juni blev det første, samlede udkast offentliggjort, og derfor var det muligt for NGO'er at målrette deres indlæg i forhold til udkastet, i forbindelse med FN's høring med civilsamfundet, afholdt i New York den 14-15. juni. Blandt de temaer, der gik igen i indlæggene, var ligestilling og kvinders rettigheder, reproduktive rettigheder, menneskerettigheder, økonomiske og sociale rettigheder, og spørgsmålet om innovative internationale skattemekanismer. Selvom NGO'erne nævnte enkelte positive formuleringer i udkastet, var der generelt en skuffelse over, at papiret ikke var ambitiøst nok; at det var holdt på et for "realistisk" niveau, og ikke prøvede at øge ambitionsniveauet. Efter høringen overrakte "Global Call of Action against Poverty" brev med 9 anbefalinger til processens facilitatorer, Danmarks ambassadør Carsten Staur og Nigerias ambassadør Paul Badji. Fra Danmark deltog, gennem 92-gruppen, FN-forbundet, Mellemfolkeligt Samvirke og Kvindernes U-landsudvalg. Blandt de 20 personer, der var udvalgt til at indlede høringens 4 sessioner, var Marie Gad fra DI, der talte på vegne af Business Europe.

Læs mere på http://www.whiteband.org